Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јун 2016.

 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 01.06.2016.год.
 • Посипање минералног ђубрива по зеленим површинама, дана 02.06.2016.год.
 • Припрема за фарбање свих врата у гаражном просотру, шмирглање флека од корозије и огреботина, дана 03.06.2016.год.
 • Монтажа кровног вентилатора за одимљавање, враћање поправљеног мотора и пуштање у аутоматски рад, дана 08.06.2016.год.
 • Уклањање корова са свих слободних паркинг мета, чишћење, дана 09.06.2016.год.
 • Подигнут је главни струјни осигурач у разводном ормару за стан 14 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 09.06.2016.год.
 • Редовна месечна провера осветљења у гаражном простору Тимочке дивизије 11, замењена 1 неонка и 1 стартер, дана 16.06.2016.год.
 • Редовна месечна провера осветљења у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, замењено 6 неонки и 6 стартера, дана 16.06.2016.год
 • Чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 9, 18, 19, 21 и 22, дана 15.06.2016.год.
 • Извршено фиксирање аутомата улазних врата у Генерала Љубомира Милића 2, дана 16.06.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 7 и 12, дана 16.06.2016.год.
 •  Дотезање ручке и рукохвата на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, дана 17.06.2016.год.
 • Враћене су противпожарне клапне у аутоматски мод у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, прегледом инсталација у разводном ормару констатован је квар на уклопном сату за вентилацију, квар је отклоњен, систем у функцији, дана 17.06.2016.год.
 • Замењен је сензор покрета у гаражном простору Тимочке дивизије 11, дана 17.06.2016.год.
 • Извршена провера неисправности две камере видео надзора за Генерала Љубомира Милића 4, уочена корозија на каблова напајања у просторији где се налази снимач, каблови и конектори замењени, констатован слаб сигнал на једној камери што може временом довести до потпуне неисправности те камере, систем у функцији, дана 20.06.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 21.06.2016.год.
 • Редовна месечна провера рада система за дојаву угљен моноксида, оба система су у функцији, дана 22.06.2016.год.
 • Редовна месечна провера рада система за дојаву пожара, систем у функцији, дана 22.06.2016.год.
 • Редовно месечно пуштање у рад дизела агрегата, систем у функцији, дана 22.06.2016.год.
 • Долазак по позиву корисника да лифт не ради у Генерала Љубомира Милића 2, лифт затечен на 7ом спрату отворених врата, утврђен је прекид фото завесе, фото завеса наштелована, потребно поставити нову фото завесу, лифт у уфнкцији, дана 22.06.2016.год.
 • После поновоног прекида у раду лифта, а при прегледу констатован је прекид фото завес, фото завеса намештена, лифт је у функцији, дана 22.06.2016.
 • Чишћење сливника око зграде, дана 22.06.2016.год.
 • Након пријаве корисника да врата лифта у Тимочке дивизије 11 шкрипе, извршена је провера при чему није уочена шкрипа врата, лифт у функцији, дана 21.06.2016.год.
 • Извршен редован сервис гражних сегментних врата у Тимочке дивизије 11, проверене вођице, шарке, подмазане опруге, електроника ресетована и испрограмиране крајње тачке положаја врата, врата у функцији, дана 28.06.2016.год.
 •  Месечни сервис лифта,
 •  Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,