Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јул 2016.

 • Кошење траве, грабуљање и чишћење на зеленим површинама Тимочке диивзије 9 и 11, дана 01.07.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама код Генерала Љубомира Милића 6, грабуљање и чишћење, дана 02.07.2016.год.
 • Уклањање корова тримером са слободних паркинг места, дана 02.07.2016.год.
 • Заливање садница, дана 05.07.2016.год.
 • По позвиу корисника да не ради лифт Генерала Љубомира Милића 6 , лифт затечен у радном стању, дана 06.07.2016.год.
 • По пријави корисника да не ради позивно дугме на спрату – 1 у Тимочке дивизије 11, дугме поправљено и лифт остављен у функцији, дана 07.07.2016.год.
 • Чишћење гаражног просотра у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 10, 16 и 21, дана 08.07.2016.год.
 • Извршена дератизација у гаражном просотору Тимочке дивизије 11, дана 08.07.2016.год.
 • Подмазивање улазних врата у Тимочке дивизије 11, дана 08.07.2016.год.
 • Због појаве цурења воде у локалу у Тимочке дивизије 9 извршена санација у стану број 3, извучена вода испод каде, враћен сифон, очишћен сливник, дана 12.07.2016.год.
 • Подигнут осигурач у главном струјном ормару за стан 14 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 13.07.2016.год.
 • Чишћење гаражног просотра у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 1, 3, 5, 26, 9, 22, 21, 20, 1, 7, 14, дана 16.07.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама код улаза Тимочке дивизије 11, грабуљање и чишћење, дана 18.07.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама око зграде, грабуљање и чишћење, дана 19.07.2016.год.
 • Фарбање врата са једне стране у гаражи Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.07.2016.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, замењене су 4 неонке и 4 стартера, подигнут осигурач једног дела гараже, дана 20.07.2016.год.
 • инсталација пп у окну лифтаИзвршена провера повезивања лифтова у Генерала Љубомира милића 2 и 4 на противпожарни систем, констатовано да у окну лифта нема јављача пожара, али да постоји изведена инсталација, у прилогу фотографија, дана 22.07.2016.год.

 

 

 • Извршено ресетовање лифта у Тимочке дивизије 13, лифт остављен у радном стању, дана 24.07.2016.год
 •  Заливање зелених површина и садница у вечерњим сатима код Тимочке дивизије 11, дана 23.07.2016.год.
 • По позиву корисник ао неипсравности лифта у Тимочке дивизије 11 констатовано да је пукла опруга спољних врата на 7ом спрату, опруга привремено оспособљена и лифт пуштен у рад, потребно заменити нову опругу, дана 24.07.2016.год.
 • Чишћење свих припадајућих сливника, дана 26.07.2016.год.
 • Фарбање врата са друге стране у гаражи Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 26.07.2016.год.
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 27.07.2016.год.
 • По позиву корисника лифт у Генерала Љубомира Милића 6 затечен у приземљу са затвореним вратима, пријављивао грешку фреквентног регулатора, лифт ресетован и пуштен у рад, дана 29.07.2016.год.
 • Уклоњене су осушене саднице, 8 патуљастих туја, 1 туја и 1 јелка, дана 29.07.2016.год.
 • Извршена замена сијалица у подрумским просторијама у Генерала Љубомира Милића 6, дана 29.07.2016.год.
 • Провера свих припадајућих шахти, све шахте су чисте и без воде, дана 29.07.2016.год.
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,