Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2016.

 • Подигнута су гаражна врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, након што је дошло до пуцања друге опруге, дана 03.08.2016.год.
 • Извршено гитовање лима на крову зграде око димањака, лифт кућица, као и гитовање олука,
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 09.08.2016.год.
 • Подигнут осигурач у главном струјном ормару у Генерала Љубомира Милића 4 за стан број 25, дана 10.08.2016.год.
 • Извршена замена десне торзионе опруге на гаражним вратима у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, подешена сила затезања, врата у функцији, дана 11.08.2016.год.
 • Ручно уклањање корова са зелених површина око зграде, дана 12.08.2016.год.,
 • Угашено напајање паник лампи ради пражњења у Тимочке дивизије 9 и 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 15.08.2016.год.
 • Укључено напајање паник лампи у Тимочке дивизије 9 и 11и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 16.08.2016. год.
 • Приликом провере осветљења у гаражном простору, извршена је замена 2 комада неонки и 2 комада стартера, дана 16.08.2016.год.,
 • Угашено напајање паник лампи ради пражњења у Генерала Љубомира Милића 6, дана 17.08.2016.год.
 • Укључено напајање паник лампи у Генерала Љубомира Милића 6, дана 18.08.2016. год.
 • Чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 7, 10 и 14, дана 16.08.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 1, 3, 4, 14, 6, 7, 10, 12, 8, дана 16.08.2016.год.
 • Ослобођена особа у заглављеном лифту у Тимочке дивизије 9, лифт пуштен у рад, дана 17.08.2016.год.
 • Чишћење остатака саксије са стазе испред зграде у Тимочке дивизије 11, пала је са седмог спрата, дана 17.08.2016.год.
 • Штеловање улазних врата у Тимочке дивизије 9, дана 17.08.2016.год.
 • Ресетовање лифта у Тимочке дивизије 11, лифт у функцији, дана 23.08.2016.год.
 • Подмазивање гаражних врата са товатном машћу у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 26.08.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање, чишћење у Тимочке дивизије 11, дана 27.08.2016.год.
 • Извршена редована месечна провера параметра спринклер инсталација, установљено да је систем у функцији и исправно ради, дана 31.08.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ПП централе, установљено је да је систем у функцији и да исправно ради, дана 31.08.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу обе ЦО централе, установљено је да су систем у функцији и да исправно ради, дана 31.08.2016.год.,
 • При редовном месечном пуштању у рад дизел агрегата установљено да је систем у функцији и исправно ради, дана 31.08.2016.год.,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,