Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Септембар 2016. године

 • Уређивање зелених површина,
 • Чишћење свих припадајућих сливника,
 • Дезинсекција подрумских просторија у Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6,
 • Чишћење симсова испод светларника,
 • Провера исправности осветљења у гаражним просторима,
 • Чишћење гаражних простора,
 • Пуштање у рад дизел агрегата,
 • Провера рада ПП и ЦО цнетрала,
 • Провера параметра спринклер инсталације,
 • Месечни сервис лифтова,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,