Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Септембар 2016.

 • Кошење траве тримером на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, чупање корова – амброзије у улици Генерала Љубомира Милића 6, дана 02.09.2016.год.,
 • Грабуљање и чишћење после кошења од стране Градског зеленила, дана 05.09.2016.год.,
 • Каблови од ЗАС-а су враћени на своја места, антена враћена у функцију у улици Генерала Љубомира Милића 4, дана 05.09.2016.год.,
 • Подигнут је осигурач у главном разводном ормару за стан број 14 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 07.09.2016.год.,
 • Очишћена је клизна шина на гаражним сегментним вратима у Тимочке диивзије 11 и врата враћена у функцију, дана 07.09.2016.год.
 • Провера рада видео надзора у Генерала Љубомира Милића 2 и подешавање снимача да омогући приказ свих камера на тв канале, дана 08.09.2016.год.,
 • Кошење траве на паркинг местима, уклањање корова у Генерала Љубомира Милића 6, дана 07.09.2016.,год.,
 • Кошење траве на зеленим површинама тримером, грабуљање и чишћење, дана 10.09.2016.год.,
 • Извршено чишћење припадајућих сливника у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 10.09.2016.год.,
 • Извршено је уклањање осушених садница 2 лоптасте тује у Тимочке дивизије 11, дана 10.09.2016.год.,
 • Долазак по позиву корисника – лифт затечен ван фунцкије на 4ом спрату са отвореним вратима и није прихватао позив, блокирана је процесорска плоча, лифт проверен и пуштен у рад, дана 12.09.2016.год.
 • Извршено чишћење свих припадајућих сливника, дана 12.09.2016.год.
 • Провера рада вентилације у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, констатовано да је исправна и да ради у свим режимима, дана 12.09.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 5, 26, 24, 26, 22, 21, 22, 20, 17, дана 15.09.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 2, 7 и 10, дана 15.09.2016.год.
 • Извршена дезинсекција у подрумским просторијама у Тимочке дивизије 9 и у Генерала Милића 6, дана 17.09.2016.год.
 • Чишћење бехатон плоча машином под притиском испред улаза у Тимочке диивзије 11, дана 16.09.2016.год.
 • Чишћење бехатон плоча машином под притиском испред улаза Тимочке диивзије 9, дана 17.09.2016.год.
 • Приликом провере осветљења у гаражном простору, извршена је замена 7 комада неонки и 7 комада стартера у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 17.09.2016.год.,
 • Ресетована ЦО централа због предаларма, дана 21.09.2016.год.
 • Кошење траве са зелених површина код улаза у Генерала Љубомира Милића 6, чишћење и грабуљање, дана 22.09.2016.год.,
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 23.09.2016.год.
 • Приликом провере осветљења у гаражном простору, извршена је замена 6 комада неонки и 6 комада стартера у Тимочке дивизије 11, дана 23.09.2016.год.,
 • Извршено ресетовање лифта у Тимочке дивизије 11, лифт у функцији, дана 25.09.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 29.09.2016.год.
 • Извршена редована месечна провера параметра спринклер инсталација, установљено да је систем у функцији и да исправно ради, дана 29.09.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ПП централе, установљено је да је систем у функцији и да исправно ради, дана 29.09.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу обе ЦО централе, установљено је да су систем у функцији и да исправно ради, дана 29.09.2016.год.,
 • При редовном месечном пуштању у рад дизел агрегата установљено да је систем у функцији и да исправно ради, дана 29.09.2016.год.,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,