Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Октобар 2016.

 • Чишћење неприступачних делова светларника са спољашње стране у Тимочке дивизије 9 и 11 и у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 03.10.2016.год.,
 • Извршена провера осветљења у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића број 4 и извршена замена 9 комада неонки и 9 комада стартера, дана 03.10.2016.год.,
 • Извршена замена 1 неприступачне сијалице на нивоу -1 у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 03.10.2016.год.,
 • Обављено чишћење скупљача за муљ у ормарима са калориметрима у Тимочке Дивизије број 11, дана 06.10.2016.год.,
 • Подизање струјног осигурача у главном разводном ормару у Тимочке дивизије 9, стан број 3, дана 08.10.2016.год.,
 • Грабуљање и чишћење опалог лишћа испред зграде у Тимочке дивизије 11, дана 07.10.2016.год.,
 •  Извршено гитовање лима око свих вентилационих глава и гитовање 20м фалца на крову зграде, дана 07.10.2016.год.
 • Причвршћен олук на В спрату између Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 08.10.2016.год.
 • Обављено мерење решетке која недостаје испред улаза у Генерела Љубомира Милића 6 и започето склапање исте, дана 08.10.2016.год.,
 • Прављење и постављање решетке на сливник (да се спречи да деца упадну у рупу од сливника) испред улаза у Генерала Љубомира Милића 6, дана 08.10.2016.год.,
 • При позиву корисника да је лифт без функције у Генерала Љубомира Милића 6 исти затечен на В спрату, констатовано да је дошло до блокаде процесорске плоче, лифт враћен у функцију, дана 10.10.2016.год.
 • Извршен преглед ограда и рукохвата у згради, констатовано да је све у исправном стању, дана 11.10. и 26.10.2016.год.,
 • Обављено чишћење хватача нечистоћа у ормарима са калориметрима у Тимочке дивизије 11, дана 12.10.2016.год.,
 • Извршена замена бравице на вратима контролног ормара лифта у Тимочке дивизије 9 о трошку фирме ЦД Гиле, дана 13.10.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 17,18,20,21,5,7,1 у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 13.10.2016.год.
 • Извршен преглед заједничких канализационих инсталација, констатовано да је све исправно и у функцији, дана 26.10.2016.год.,
 • Чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, нема заузетих гаражних места у Тимочке дивизије 11, дана 14.10.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење, дана 14.10.2016.год.
 • Подигнут главни осигурач за стан број 16, дана 13.10.2016.год.,
 • Варење и фарбање основном бојом, постављање решетке испред улаза у зграду код сливника, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 13.10.2016.год.,
 • Извршен преглед хидрантских вертикала у Генерала Љубомира Милића број 6, констатовано да је све исправно и у функцији, дана 13.10.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ПП централе, извршен ресет аларма на централи и враћање у аутоматски режим рада, дана 14.10.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ЦО централе, установљено је да је систем у функцији и да исправно ради, дана 14.10.2016.год.,
 • При редовном месечном пуштању у рад дизел агрегата установљено да је систем у функцији и да исправно ради, дана 14.10.2016.год.,
 • Кошење траве тримером на зеленим површинама иза зграде, грабуљање и чишћење, дана 14.10.2016.год.,
 • Обављено чишћење скупљача за муљ у ормарима са калориметрима у Тимочке дивизије број 9, дана 17.10.2016.год.,
 • Извршен шестомесечни преглед противпожарних апарата у свим улазима који имају опрему, дана 18.10.2016.год.
 • Извршено мерење притиска воде у свим хидрантима, системи у функцији, дана 18.10.2016.год.
 • Обављена контрола и замена сијалица: 5 комада сијалица у Генерала Љубомира Милића 2 и 3 комада сијалица у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 17.10.2016.,
 • Подешен аутомат на улазним вратима, да врата више не лупају у у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 17.10.2016.год.,
 • Обављена замена 3 комада сијалица у улазу у Тимочке дивизије 11, дана 19.10.2016.год.,
 • Урађена је контрола приступа на улазним вратима, програмирано 120 комада тагова у Тимочке дивизије 11, дана 19.10.2016.год.,
 • Извршено гитовање фалчева на крову зграде у Генерала Љубомира Милића 4 ради санације продора воде у станове на последњим спратовима, дана 19.10.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање и чишћење у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.10.2016.год.
 • Извршена дезинсекција у гаражном простору у Тимочке Дивизије број 11, дана 21.10.2016.год.,
 • Извршена дезинсекција у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, дана 21.10.2016.год.,
 • Приликом провере осветљења у гаражном простору извршена је замена 4 комада неонки и 4 комада стартера у гаражи у Тимочке дивизије 11, дана 22.10.2016.год.,
 • Приликом провере осветљења у гаражном простору извршена је замена 2 комада неонки и 2 комада стартера у гаражи у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, дана 22.10.2016.год.,
 • Извршен преглед заједничких водоводних инсталација у Тимочке дивизије 11 и у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 , констатовано да је све у функцији и у исправном стању, дана 26.10.2016.год.,
 • Извршен преглед и чишћење хоризонталних и вертикалних олука, дана 26.10.2016.год.,
 • Извршен преглед хидрантских верикала у Генерала Љубомира Милића број 4, констатовано, на 4ом  спрату нема вентила на хидранту, дана 26.10.2016.год.,
 • Извршен преглед хидрантских вертикала у Генерала Љубомира Милића број 2, констатовано да нема вентила на хидрантима, дана 26.10.2016.год.,
 • Извршен преглед цевовода у ходницима и заједничким просторијама у Тимочке Дивизије број 9 и 11 и у Генерала Љубомира Милића број 2,4 и 6, констатовано да је све исправно и у функцији, дана 26.10.2016.год.,
 • Постављање резица и катанца на орману са заједничким антенским системом у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 27.10.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ПП централе, установљено је да је систем у функцији и да исправно ради, дана 28.10.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ЦО централе у Тимочке Дивизије број 11, установљено је да су систем у функцији и да исправно ради, дана 28.10.2016.год.,
 • При редовном месечном прегледу ЦО централе у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, установљено је да су систем у функцији и да исправно ради, дана 28.10.2016.год
 • При редовном месечном пуштању у рад дизел агрегата установљено да је систем у функцији и да исправно ради, дана 28.10.2016.год.,
 • Извлачење кључа из окна лифта у Генерала Љубомира Милића број 4 за стан број 25, дана 31.10.2016.год.,
 • Извршена замена 3 комада гумица и тефлон траке на сонди мерача на калориметру у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 31.10.2016.год.,
 • Подмазивање гаражних врата, дана 31.10.2016.год.
 • Извршен је преглед свих припадајућих шахти, констатовано да је све у функцији и у исправном стању, дана 31.10.2016.год.,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,