Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Новембар 2016. године

 • Уређивање зелених површина,
 • Чишћење гаражног простора,
 • Провера исправности осветљења у гаражном простору,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Месечна провера функционалности противпожарне централе и ЦО централе,
 • Месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Шестомесечна функционална проба спринклер инсталација од стране овлашћеног сервисера у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4,
 • Дератизација,
 • Провера и чишћење припадајућих сливника,
 • Пражњење паник лампи,
 • Чишћење плафоњера,
 • Месечни преглед водоводних инсталација,
 • Месечни преглед канализационих инсталација,
 • Месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.