Скочи на садржај

Скупштина станара 16. децембар 2016 – детаљи дневног реда

Обавештење као припрема за скупштину станара која ће се одржати 16ог децембра (петак) са почетком у 20 часова – локација, гаража Генерала Љубомира Милића 2-4 (гаражна врата биће отворена)

У наставку можете прочитати детаље око тачака дневног реда. Молим да се упознате са истим како би били ефективнији током састанка и време искористили за квалитетну расправу и гласање.

1. Недостајућа противпожарна опрема по улазима
По закону смо обавезни имати исправну против пожарну опрему. У претходних пар година, неколико пута улази су били покрадени, а одређена ПП опрема однешена, лопови нису пронађени…
Закон налаже, као и здрав разум, да имамо неопходну ПП опрему (злу не требало) и тренутно нам фали (по улазима):
Улаз 1 (Тимочке дивизије 11) ПП апарати С9А 7 комада, 9 црева и 9 млазница
Улаз 2 (Тимочке дивизије 9) Потребно је пребацити црева, млазнице и ПП апарате из подрумске просторије по спратовима
Улаз 3 (Ген. Љ. Милића 2) 7 црева, 4 млазнице, 7 точкића за вентиле
Улаз 4 (Ген. Љ. Милића 4) 1 пп апарат С9А, 9 црева, 4 точкића, спојке на млазници 2 комада
Улаз 5 (Ген. Љ. Милића 6) Потребно је пребацити црева и млазнице из спринклер станице по спратовима
Постоје 2 начина како се можемо организовати да купимо недостајућу опрему:
1. Потребни су добровољци који желе радити тендер а затим по ламелама скупити паре за куповину опрему
2. Опрему купити преко фирме ЦД Гиле (кроз појединачне рачуне), стим да би станари плаћали само трошак свог улаза
Након доношења одлуке биће потребно организовати још једну скупштину јер у овом тренутку немамо јасну слику трошка.
Напомињем да се пп опрема третира као обавезна и да председник има могућност и без одобрења скупштине организовати куповину опреме (а на основу записника овлашћене фирме која је констатовала недостатак) и задужити скупштину/станаре а у случају да није постојала другачија опција (одлука о кућном реду у стамбеним зградама, (ЗАКОН О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/2001 – одлука УСРС, 101/2005 – др. закон, 27/2011 – одлука УС и 88/2011), чланови 6 и 7, и наравно казнене одредбе члан 33).

2. Одржавање зграде
Уговор са фирмом ЦД Гиле истиче у Априлу 2017, где је уговором утврђено да, уколико се уговор не откаже 3 месеца пре истека, исти ће бити аутоматски продужен.
На првој, констутивној седници, били сте обавештени ( а исте информације и даље стоје на сајту зграде) шта је све потребно одржавати, у ком интервалу, и на који начин (да ли то могу радити појединци, или сертификована лица…). Тада смо имали 2 фирме које су могле одговорити на потребу, а у складу са законом (фирст фацилитy, који одржава Белвилле, и ЦД Гиле).
Уколико желимо да променимо фирму (јер по закону морамо имати фирму која одржава зграду ), потребно је да се одлука донесе до краја Јануара, практично почетком Фебруара издати напомену фирми ЦД Гиле да се прекида сарадња.
Да бисмо ово спровели потребни су добровољци, заинтересовани да раде нови тендер и/или преговарају са ЦД Гиле.
Уколико одлуку не донесемо до краја Јануара, уговор са ЦД Гиле би био аутоматски продужен наредне 2 године

3. Захтев власника пословног простора за постављање пријемне антене бежичне мреже

Добили смо захтев једног од комшија, власник пословног простора Делхаизе, за постављање  антене ради пријема сигнала етхернет мреже (интерна мрежа фирме).
У целости преносим како би инсталација изгледала:
На крову би смо морали да утипламо једну цев, алуминијумску, не вецу од 40цм са једним омега носачем, 2 x типл 10 шраф. Кабл би се убацио поред излаза на кров (код штока) већ има један кабл који туда пролази, долази од нечије антене која стоји на крову, фиксиране за громобранску траку. На ходнику постоје Вертикале (металне каналице) кроз које би смо вуклии кабл до приземља , тј. до Маxија.
Сама антена је малих димензија и безопасна за станаре, док би инсталација ишла кроз постојећу инфраструктуру.
На растојању од 20 цм од антене, ниво зрачења је 0.203 мW/цм2 што је 24.5 пута мање него што је дозвољено у контролисаним условима, а пет пута мање него што је дозвољено у неконтролисаним условима.
Како растојање од антене расте тако и ниво озрачења значајно опада. Тако је на 50 цм, ниво зрачења 0.032 мW/цм2, на један метар је 0.008 мW/цм2 а на растојању од два метра износи свега 0.0002 мW/цм2, што је 2.500 пута мање од дозвољеног у контролисаном окружењу, а 500 пута мање од дозвољеног у неконтролисаним условима.
Напомињем да се на крову већ налази нечија антена Wифи пријемник

4. Додатна изолација испод стана бр.3 у Генерала Љ. Милића 2
У гаражи испод стана број 3, Г. Љ. Милића 2, ненамерно је покренут процес постављања додатне изолације током ове године, а све у сврху додатне топлотне и звучне изолације стана, будући да је под био хладан а бука од гаражних врата неподношљива. Процес је покренут од стране власника стана, а комшија је спреман да уради све по прописима и није био упознат са прописима. Извињава се свима због покренутог процеса и упутио је молбу скупштини да се изда сагласност за радове.
Такодје, будући да је гаража 1. зона противпожарне безбедности, било какви материјали који се у њој користе морају задовољити критеријуме за ту зону. Једини изолациони материјал који се може користити јесте камена вуна (која се иначе налази дуж ходника у степенишном простору), стиропор/стиродур су спорогорући али ипак запаљиви материјали и не могу се користити у гаражама/подрумским просторијама (исти морају бити уклоњени и замењени каменом вуном)
Комшија је спреман да уради све потребне модификације, потребна је сагласност већине станара

5. Акција “Степа рециклира”

“Живимо заједно” – представља удружење за помоћ особама са сметњама у развоју.
Удружење пружа бројне и разноврсне активности:психосоцијалну, , васпитно-образовну, радно-окупациону, правну и пријатељску помоћ и подршку.
Удружење ,,Живимо заједно“ уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине организује акцију ,,Степа рециклира“ у којој ће у свим заинтересованим улазима бити постављене по три кутије за одлагање папира, пластичних флаша и лименки. Кутије би биле
постављене на месту које ми одаберемо а рециклери би по садржај кутија долазили у договорено време.
Удружење је упутило молбу скупштини да постави рециклажне кутије у сваки од улаза.

Димензије кутија:

Кутија за папир и картон Кутија за лименке
Висина 70 цм 74 цм
Дубина 30 цм 32 цм
Ширина 38 цм 30 цм

*Напомена: Слике кутије за пластичну амбалажу још увек нису набављене али биће врло сличних димензија као и кутије за папир.
Сав прикупљени новац од рециклаже би ишао у фонд Удружења и помоћ особама са сметњама у развоју

Тачке дневног реда само за станаре Генерала Љубомира Милића 2,4,6
1. Бесконтактна брава

Улази 1 и 2, као и добар део насеља, су увели бесконтактне, електронске браве, са привеском као кључем (реагује на одстојању до 10 цм), или преко шифре за улазак у зграду. Предност је лакши али и контролисани приступ улазу за релативно мали новац. Цилиндар и претходна брава/кључ, остају као могућност уласка, али се сама врата модификују, тако да се постави лајсна која онемогућава да се врата насилно отварају шрафцигером (начин на који су лопови улазили и крали пп опрему).
Цена уградње оваквог уредјаја и модификације врата је 154 евра са ПДВом по вратима/улазу а укључује један бесплатан таг (привезак) по стану за улазак у зграду. Сваки наредни таг је 150 динара.
По станару би то било: улази 2 и 4 би изашло цца 600 динара а за улаз 6 713 динара (сваки наредни таг би се платио појединачно по стану).
Уколико се сложимо да се иде на ову варијантну паре би морале да се скупе по улазима и потребни су добровољци.

Тачке дневног реда само за станаре Генерала Љубомира Милића 2,4
1. Гаражно место бр. 27 – могуће место за паркинг за бицикле

Наведено гаражно место заправо званично и не постоји, док смо сви добили технички опис зграде којим је дефинисан број паркинг места као и остава у гаражи (која је управо то место), где нити у употребној дозволи нити у пријављеном броју места у Инфостану, ово место постоји. Накнадном провером потврдјено је да је ово заједнички простор у оквиру гараже а не индивидуално паркинг место.
Чланом 21, закона о одржавању стамбених зграда, као и Одлуком о кућном реду града Београда, чланови 7,8 итд, а у складу са чланом 19 ( да се намена простора не мења), предлажемо да се модификује простор за потребе паркирања бицикала, да се исти простор огради решетком (мора решетка а не зид због противпожарних стандарда), а станари који буду учествовали у финансирању исте добију кључ за коришћење (идеално би било да сви станари учествују).
Потребни су добровољци који ће урадити пројекат и пројектовани трошак оваквог пројекта, док би одлуку о реализацији донели на накнадној скупштини

2. Паркирање возила и мотора у гаражном простору

Паркирање моторних возила и моторцикала у гаражном простору зграде у ул.Генерала Љубомира Милића 2 и 4 се ограничава употребом само на власнике гаражних места и само у оквиру обележених паркинг места. Уколико неки од власника овласти другу особу за коришћење паркинг места дужан је да новог корисника паркинг места обавести да своје возило-мотоцикл мора искључиво паркирати у оквиру обележеног паркинг места.

Тачка дневног реда само за станаре Тимочке дивизије 9
1. Постављање чесме у подрумском нивоу

За потребе чишћења степеништа у згради, пластични канистери се пуне водом са чесме изведене у подрумској просторији која је под кључем. С обзиром да је у протекла 3 месеца дошло до отуђења 2 канистера, фирма ЦД Гиле је предложила да о свом трошку изведе постављање чесме у подрумском нивоу изван просторије.