Скочи на садржај

Закон о становању и одржавању зграда

Указом председника Републике Србије, 23. децембра 2016., званично је проглашен закон о становању и одржавању зграда важећим.

Сам закон можете погледате на следећем линку.

Закон боље уређује саме скупштине (убудуће ће се називати стамбене заједнице), дефинише како се сама заједница формира, како и у ком интервалу се одржавају скупштине, шта ако нема кворума, итд.

Само уређење заједнице ће, највероватније, морати проћи кроз поновну регистрацију, јер закон предвиђа нови принцип уређења и оставља могућност локалној самоуправи 12 месеци од ступања закона на снагу, да дефинише регистратор и тражи поновни упис. Заједнице би се морале одазовати у року од 6 месеци од формирања регистратора за упис, са јасно дефинисаним начином одржавања зграде, управником, итд… У супротном орган локалне самоуправе може изабрати професионалног управника (по слободној вољи), доделити заједници и наравно наплатити исти. Иначе, термин управник је замена за термин председник.

Сам закон такође боље уређује текуће и инвестиционо одржавање. Остављено је на локалној самоуправи (у нашем случају Општини Вождовац) да дефинише најмањи износ који сваки стан мора издвојити свакога месеца и уплатити на рачун зграде а на име инвестиционог одржавања. То је по мени можда и највећи ефекат новог закона и дугорочног решења проблема који егзистира у старијим зградама, а који нама, као младој згради, може решити проблем у будућности.

Оно што закон није решио, нажалост, јесте осигурање заједничких простора, тј. то је остављено на слободну вољу избора заједници.

Остали детаљи закона су ближе решили текући закон, стављајући га у форму јединог, могућег разумевања