Чишћење гаражног простора, Провера исправности осветљења у гаражном простору, Провера и чишћење припадајућих сливника, Преглед оштећења на оградама и рукохватима испред зграде, Преглед, чишћење и одгушење хоризонталних и вертикалних олука, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечна провера функционалности противпожарне централе …

План техничког одржавања за месец Јануар 2017. године Настави са читањем »

Обављено штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 01.12.2016.год., Извршен преглед сепаратора масти у гаражи у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, констатовано да је исправан и у функцији, дана 02.12.2016.год., Обављена замена гумице …

Извештај техничког одржавања зграде – Децембар 2016. Настави са читањем »