Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јануар 2017.

 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду и гаражу, посипање калцијум хлорида, дана 03.01.2017.год.,
 • Обављено постављање точкића на 7 хидрант ормарића у Генерала Љубомира Милића број 2 о трошку фирме ЦД Гиле, дана 04.01.2017.год.,
 • Изласком на терен констатовано да је шахта хидранта пуна воде, у Генерала Љубомира Милића број 6, потребно је испразнити воду, дана 04.01.2016.год.,
 • Обављено пражњење шахте у Генерала Љубомира Милића број 6, потребно је заменити гумицу на вентилу хидранта, дана 04.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање и чишћење леда који се није истопио испред улаза у Тимочке Дивизије број 11 и у Генерала Љубомира Милића број 2, дана 04.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање калцијум хлорида, дана 04.01.2017.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду, посипање калцијум хлорида, дана 05.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда испред улаза у зграду, посипање калцијум хлорида, дана 06.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза и посипање калцијум хлорида испред улаза у зграду и испред улаза у гаражу, дана 09.01.2017.год.,
 • Извршена провера осветљења у згради и замена сијалица на свим спратовима у улазу у Тимочке Дивизије број 11, дана 09.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање калцијум хлорида испред улаза у зграду и са степеница, дана 10.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање калцијум хлорида испред улаза у зграду и са пешачких стаза, дана 11.01.2017.год.,
 • Приликом провере рада лифта у Генерала Љубомира Милића 6 установљено је да је дошло до качења регулатора сајле у граничник затезача, граничник је прештелован, лифт у функцији, дана 11.01.2016.год.,
 • Извршено је подизање осигурача главном разводном орману за стан број 8 у Генерала Љубомира Милића број 2, дана 12.01.2017.год.,
 • Извршена је поправка електроприхватника на улазним вратима у зграду у Генерала Љубомира Милића број 2, дана 12.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање соли испред улаза у зграду, дана 12.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду, дана 13.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега, посипање соли и калцијум – хлорида испред улаза у зграду и гаражу, дана 14.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање соли и калцијум – хлорида испред улаза у зграду, дана 15.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање леда, посипање соли и калцијум – хлорида спред улаза у зграду, ломљење леда, дана 16.01.2017.год.,
 • Извршена је ванредна замена замена 4 прегорелих сијалица у Генерала Љубомира Милића број 2,4 и 6, дана 18.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду, дана 18.01.2017.год.,
 • Извршена контрола рада ЦО централе у гаражи, опрема исправна, дана 19.01.2017. год.,
 • Извршена провера исправности дизел агрегата, опрема исправна, дана 19.01.2017. год.,
 • Извршена провера исправности ПП централе, опрема исправна, дана 19.01.2017. год.,
 • Извршена провера исправности спринклер инсталације, опрема исправна, дана 19.01.2017. год.,
 • Обављено уклањање снега и леда испред улаза у зграду, посипање соли, дана 19.01.2017.год.,
 • Чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, заузета гаражана места број: 2,3,4,7 и 13, дана 20.01.2017.год.,
 • Извршен редован преглед заједничких канализационих инсталација, нису уочена оштећења, дана 25.01.2017.год.
 • Извршен преглед заједничких водоводних инсталација, нису уочена оштећења, дана 25.01.2017.год.
 • Извршен редован преглед хидрантских вертикала, дана 25.01.2017.год., уочено је :
  -Тимочке дивизије 11 -недостају црева и млазнице
  -Тимочке дивизије 9 – недостају црева и млазнице
  -Генерала Љубомира Милића 4– недостају црева
  -Генерала Љубомира Милића 6 – недостају црева и млазнице
  -Генерала Љубомира Милића 2 – недостају црева и има само три млазнице
 • Чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке Дивизије број 11, заузета гаражна места број: 7 и 8, дана 20.01.2017. год.,
 • Обављено подешавање аутомата на ветробранским вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 20.01.2017.год.
 • Обављено подешавање аутомата на улазним, другим вратима и ПП вратима и подмазивање истих у Генерала Љубомира Милица 4 , дана 20.01.2017.год.,
 • Штеловање и подмазивање противпожарних врата у Генерала Љубомира Милића 4, дана 20.01.2017.год.
 • Обављено уклањање снега испред свих улаза у зграду и посипање соли испред улаза у гаражни простор, дана 21.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање леда и посипање калцијум хлорида на бехатон стази испред улаза, дана 20.01.2017.год.,
 • Чишћење паркинга и посипање соли по тротоару дана 23.01.2017. године
 • Обављено уклањање снега и леда, посипање соли по тротоару, на нивоу целе зграде, дана 24.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега и лед,а посипање калцијум хлорида на нивоу целе зграде, дана 24.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду, дана 25.01.2017.год.,
 • Обављено је ресетовање лифта у Генерала Љубомира Милића 6, дана 25.01.2017.год.,
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграду, дана 26.01.2017.год.,
 • Након позива корисника да је заглављена особа у лифту у Тимочке дивизије 11, исти је затечен у приземљу без особе у њему, испитивањем утврђено да је оштећен точкић каиша за кабинска врата, извршена је замена точкића са врата ка гаражи и постављена на врата ка спратовима, точкиће је потребно заменити, дана 27.01.2017.год.
 • Прскање течности против залеђивања, дана 30.01.2017. год.,
 • Прегледани су разводни ормари у улазу зграде Генерала Љубомира Милића 2 због пријаве да је нешто у њима пуцкета, нису уочене неправилности у раду система, ормари , који у затечени откључани, након провере су закључани, дана 30.01.2017. год.,
 • Извршен редован преглед ограда и рукохвата, нема оштећења, дана 31.01.2017. год.,
 • Извршена провера осветљења у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, замењено је 6 неонки и 6 стартера, дана 07.02.2017.год. Извршена провера осветљења у гаражном простору Тимочке дивизије 11, нема неисправних елемената, дана 08.02.2017. год.,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,