Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Фебруар 2017. године

 • Чишћење гаражних простора,
 • Провера исправности осветљења у гаражним просторима,
 • Подмазивање гаражних сегментних врата,
 • Посипање органског ђубрива по зеленим површинама,
 • Пражњење паник лампи,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Месечна провера функционалности противпожарне централе и ЦО централе,
 • Месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Месечни преглед водоводних инсталација,
 • Месечни преглед канализационих инсталација,
 • Месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Посипање органског ђубрива по зеленим површинама,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.