Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2017.

 • Извршена замена гумице на вентилу за хидрантску инсталацију у шахту на адреси Љубомира Милића 6, дана 01.02.2017. год.,
 • По позиву корисника да не ради дисплеј спољног позива на 3ем спрату у Генерала Љубомира Милића 2, констатовано да је дисплеј неисправан и потребна је његова замена, дана 02.02.2017.год.,
 • Извршена замена точкића затезача оператора за затварање врата лифта ка гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 03.02.2017.год.,
 •  Извршена је садња две јелке, власништво станара из зграде Љубомира Милића 2, дана 03.02.2017. год.,
 • Извршен је преглед и чишћење сливника за атмосферске падавине, дана 07.02.2017. год.,
 • Извршено ђубрење зелених површина органским ђубривом, дана 08.02.2017. год.,
 • Извршено постављање бравице на лифт ормар, дана 10.02.2017. год.,
 • Извршено подешавање и подмазивање врата на гаражи, дана 10.02.2017. год.,
 • Извршена је провера рада видео надзора у Генерала Љубомира Милића 4, квалитет слике је добар. Извршена је и провера сигнала у заједничком антенском систему, квалитет је такође добар, дана 10.02.2017.год.
 • Извршена садња јелке од станара у Тимочке дивизије 11, на зеленој површини, дана 15.02.2017. год.,
 • Извршена провера система грејања у ормару, попустили су гумени заптивачи на главном вентилу, и дошло је до цурења топлеводе, нема резервних, станари из стан број два не желе да се затвори грејање, дана 19.02.2017. гход.,
 • Извршена замена гумених заптивача на главном вентилу, грејање у функцији без цурења, дана 20.02.2017. год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражана места број: 7, 8, 9 и 3 дана 21.02.2017. год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражана места број: 5, 26, 24, 22, 21, 10, 17, 13, 14 и 19, дана 21.02.2017. год.,
 • Извршено је редовно пражњење паник лампи, дана 27.02.2017. год.,
 • Извршен месечни преглед рада ЦО централе за месец фебруар, систем у функцији, дана 27.02.2017. год.,
 • Извршено месечно пуштање у рад дизел агрегата за месец фебруар, агрегат у функцији, дана 27.02.2017. год.,
 • Извршена провера исправности спринклер инсталације, опрема исправна, дана 27.02.2017. год.,
 • Извршена је месечна провера исправности ПП централе, опрема исправна, дана 27.02.2017. год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, стање је без примедби, дана 25.02.2017. год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, стање је без примедби, дана 25.02.2017. год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, стање је без примедби, дана 25.02.2017. год.,
 • Извршена провера осветљења у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, замењено 5 неонки и 5 стартера, дана 28.02.2017. год.,
 • Извршен је преглед сепаратора масти, стање је без примедби, дана 03.03.2017. год.,
 • Извршено је месечно подмазивање гаражних врата у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 04.03.2017. год.,
 • Извршено је месечно подмазивање гаражних врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 06.03.2017. год.,
 • Извршена провера осветљења у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, нема неисправних компоненти, дана 04.03.2017. год.,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,