Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Март 2017. године

 • Месечни преглед ЦО централа и ПП централе,
 • Месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Месечни преглед водоводних инсталација,
 • Месечни преглед канализационих инсталација,
 • Месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Вршење дезинсекције у гаражном просотру,
 • Преглед оштећења на цевоводима у ходницима и зајендичким просторијама,
 • Преглед шахти,
 • Чишћење гаражних простора,
 • Провера осветљења у гаражним просторима,
 • Месечни сервис лифтова,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено,
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.