Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2017.

 • Уређивање зелених површина,
 • Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима,
 • Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора,
 • Редовна месечна провера исправности противпожарне централе,
 • Редовна месечна провера исправности ЦО централа,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инстаалције,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Дератизација,
 • Провера и чишћење припадајућих сливника,
 • Редовно пражњење паник лампи,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву пожара,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен -моноксида,
 • Редован шестомесечни преглед противпаничног система,
 • Редован шестомесечни преглед спринклер инсталације,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.