Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Мај 2017. године

 • Извршено је постављање заштитне гуме око стакла на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, дана 03.04.2017.год.,
 • По позиву корисника да лифт у Генерала Љубомира Милића 4 прави проблем при раду у -И станици, при провери констатовано да је дошло до пуцања опруге спољних врата лифта и да иста треба да се замени новом, дана 04.04.2017.год.
 • Извршено је чишћење просторије дизел агрегата, дана 06.04.2017.год.,
 • Извршена испорука и замена опруге спољних врата лифта у Генерала Љубомриа Милића 4 о трошку фирме ЦД Гиле, лифт у функцији, дана 06.04.2017.год.
 • Опрани светларници са спољашње стране у Генерала Љубомира Милића 2, дана 10.04.2017.год.
 • Извршено је ручно подизање гаражних врата у Тимочке дивизије 11, дана 18.04.2017.год.,
 • Извршено је чишћење и одгушење сливника у Генерала Љубомира Милића 9, дана 19.04.2017.год.,
 • Извршена је замена бравице на ТВ ормару у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 24.04.2017.год.,
 • Извршена је набавка 8 пп апарата, 25 хидрнат црева и 13 млазница, која недостају на улазима о трошку фирме ЦД Гиле,
 • Извршен редован шестомесечни преглед свих ПП апарата, дана 25.04.2017.год.
 • Извршено редовно мерење притиска воде у хиднрант систему, дана 25.04.2017.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.04.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених оштећења, дана 25.04.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених оштећења, дана 25.04.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених оштећења, дана 25.04.2017.год.,
 • Извршен је преглед на оградама и рукохватима испред зграде, без уочених оштећења, дана 25.04.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 7,8,11, у Тимочке дивизије 11 дана 27.04.2017. год.,
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 27.04.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 1,2,8,20,21,24,15,27,22, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 29.04.2017. год.,
 • Извршена редовна месечна провера осветљења у гаражном простору, замењено 1 неонка и 1 стартер, у Тимочке дивизије 11, дана 29.04.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера осветљења у гаражном простору, замењено 5 неонки и 5 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 29.04.2017.год.
 • Извршено је чишћење сливника у гаражном простору, дана 29.04.2017.год.,
 • Месечни преглед лифтова,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара