Скочи на садржај

Техничка документација – калориметри

Компанија “Rarex” је ангажована да очитава утрошак топлотне енергије и врши расподелу за нашу зграду.

На основу нотификације компаније “Rarex” да је потребно урадити калибрацију калориметара у згради, упутио сам захтев да нам доставе:
– Техничку документацију о уређајима добијену од производјача, тј. дистрибутера са упутством за употребу на српском језику
– Гарантни лист уређаја по зградама
– Сертификат о усаглашености
– Уверење о првом прегледу и овери мерила
– Техничку документацију са карактеристикама радио модула и фреквенцијама опсега за даљинско очитавање података

Достављену техничку документацију можете преузети овде.

Настављам са радом на прикупљању комплетне документације.