Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Мај 2017.

 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 03.05.2017.год.,
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 06.05.2017.год.,
 • Извршен преглед сепаратора масти у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, нема потребе за пражњењем, дана 11.05.2017.год.,
 • Извршена је годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизје 9 од стране сертификованог тела, дана 11.05.2017.год.
 • Извршена је годишња контрола исправности лифта у Генерала Љубомира Милића 6 од стране сертификованог тела, дана 11.05.2017.год.
 • Извршено је постављање резица и катанца на хидрант ормарима у Тимочке дивизије 11, дана 12.05.2017.год.,
 • Извршено је чишћење сливника, дана 12.05.2017.год.,
 • Извршено је подешавање улазних врата у Тимочке дивизије 11, дана 14.05.2017.год.,
 • Угашено напајање паник лампи ради пражњења, дана 17.05.2017.год.,
 • Укључено напајање паник лампи, дана 18.05.2017. год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 1,7,8, дана 18.05.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 2,4,8,9,17,18,19,20,21,22,24, дана 18.05.2017.год.,
 • Извршен шестомесечни преглед система за дојаву пожара, дана 19.5.2017.год.
 • Извршен шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида, дана 19.05.2017.год.
 • Извршен шестомесечни преглед система противпаничне расвете, дана 19.05.2017.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед спринклер инсталације, дана 19.05.2017.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 19.05.2017.год.,
 • Извршено је постављање резица и катанца на хидрант ормаре, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.05.2017.год.,
 • Извршена монтажа 9 црева и 2 млазнице у хидрант ормарима у Генерала Љубомира Милића 4 о трошку фирме ЦД Гиле, дана 24.05.2017.год.,
 • Извршена монтажа 7 црева и 6 млазница у хидрант ормарима у Генерала Љубомира Милића 2 о трошку фирме ЦД ГИле, дана 24.05.2017.год.,
 • Извршен је преглед, чишћење и одгушење хоризонталних хоризонталних и вертикалних олука, дана 25.05.2017.год.,
 • Извршена редовна месечна провера осветљења у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, нема уочених недостатака,дана 25.05.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера осветљења у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, замењено 6 неонки и 6 стартера, дана 25.05.2017.год.,
 • Извршен редован месечни преглед ПП централе, систем у функцији, дана 25.05.2017.год.
 • Извршен редован преглед обе ЦО централе, системи у функцији, дана 25.05.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, систем у функцији, дана 25.05.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање дизел аграгата у рад, систем у функцији, дана 25.05.2017.год.
 • Извршена је дератизација, отров је постављен у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 и Тимочке дивизије 11, дана 26.05.2017.год.,
 • Извршена замена два дисплеја на лифту на спратовима -1 и 3 у Тимочке дивизије 11 о трошку фирме ЦД Гиле, дана 29.05.2017.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених оштећења, дана 29.05.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених оштећења, дана 29.05.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених оштећења, дана 29.05.2017.год.
 • Извршена је дератизација, отров је постављен у подрумским оставама, у Тимочке дивизије 9, дана 30.05.2017.год.,
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, и уклањање корова, започето дана 31.05.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 6, дана 31.05.2017.год.,
 • Месечни преглед лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.