Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јул 2017.

 • Залепљена сокла испред улазних врата зграде у Тимочке дивизије 11, дана 01.07.2017.год.,
 • Залепљена сокла испред улазних врата зграде у Тимочке дивизије 11, дана 01.07.2017.год.,
 • Постављање 9 црева и 9 млазница у хидрант ормарима, а затим постављање катанца на ормаре у Тимочке дивизије 9 о трошку фирме ЦД ГИле, дана 05.07.2017.год.,
 • Извршено је заливање садница, дана 08.07.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 25 у Генерала Љубомира Милића 2, дана 11.07.2017.год.,
 • Након што је примећено да нови дисплеј на 3ем спрату показује бројеве 67, констатована је његова неисправност, сходно да је исти у гаранцији, биће замењен новим, дана 12.07.2017.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места 17,18,11,19,20,21,22,5,26,27, дана 15.07.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места 4,8,11, дана 15.07.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 45 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 11.07.2017.год.,
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 17.07.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 2 у Генерала Љубомира Милића 2, дана 19.07.2017.год.,
 • Извршено је заливање садница, дана 20.07.2017.год.,
 • Извршено чишћење неприступачних делова светларника са спољашње стране у Генерала Љубомира Милића 4, дана 20.07.2017.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 25, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 22.07.2017.год.,
 • Извршено је заливање садница, дана 22.07.2017.год.,
 • Извршена пријава ЈКП “Беоелетране” о изливању воде из топлотне подстанице, дана 24.07.2017.год.
 • Извршено је пражњење шахте и замена испусног вентила у шахти у Тимочке дивизије 9, након што је уочена вода у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 24.07.2017.год.,
 • Уклањање корова са бехатон стазе и бетонских зидова у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 24.07.2017.год.,
 • Уклањање корова са бехатон стазе и бетонских зидова у Генерала Љубомира Милића 2,4 и 6, дана 25.07.2017.год.,
 • Извршено је чишћење сливника, дана 25.07.2017.год.,
 • Извршен редован годишњи преглед горомобранске инсталације, дана 27.07.2017.год.
 • Постављање 7 противпожарних апарата по спратовима у Генерала Љубомира Милића 6, дана 27.07.2017.год.,
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву пожара, систем у функцији, дана 27.07.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву угљен-моноксида, системи у функцији, дана 27.07.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, систем у функцији, дана 27.07.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање дизел аграгата у рад, систем у функцији, дана 27.07.2017.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених оштећења, дана 28.07.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених оштећења, дана 28.07.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених оштећења, дана 28.07.2017.год.,
 • Извршен је преглед на оградама и рукохватима испред зграде, без уочених оштећења, дана 28.07.2017.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 3 неонке и 3 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 31.07.2017.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 2 неонке и 2 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 31.07.2017.год.
 • Месечни преглед лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.