Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Август 2017. године

 • Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима,
 • Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима,
 • Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора,
 • Редовна месечна провера исправности противпожарне централе,
 • Редовна месечна провера исправности ЦО централа,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инстаалције,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Подмазивање гаражних врата,
 • Провера припадајућих шахти,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Окопавање око садница и посипање ђубрива,
 • Уклањање корова са бехатон и бетонских стаза око улаза,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.