Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2017.

 • Извршена је поправка врата на хидранту на 5ом спрату у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.08.2017.год.,
 • Извршена је поправка врата на хидранту на 5ом спрату у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.08.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 25 у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.08.2017.год.,
 • Извршено је заливање садница, дана 03.08.2017.год.,
 • Извршена је замена бравице на ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 05.08.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 19 у Тимочке дивизије 11, дана 07.08.2017.год.,
 • Прегледана је ЦО централа у Тимочке дивизије 11 и испитана је инсталација, утврђен квар на детектору код гаражног места бр. 7, детектор је скинут са зида, дана 07.08.2017.год.,
 • Извршено је окопавање око садница и посипање вештачког ђубрива, дана 07.08.2017.год.,
 • Испитана инсталација противпоаничне расвете, отклоњен квар и све лампе враћене у Генерала Љубомира Милића 2, дана 09.08.2017.год.,
 • Извршено је укланање корова са бехатон стазе и бетонских зидова, дана 09.08.2017.год.,
 • Штеловање аутомата на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 11.08.2017.год.,
 • Штеловање улазних врата у Генерала Љубомира Милића 2, дана 15.08.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места: 2,4,8,9,11, у Тимочке дивизије 11, дана 19.08.2017.год.,
 • Подизање и штеловање улазних врата у Тимочке дивизије 9, дана 19.08.2017.год.,
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 22.08.2017.год.,
 • Извршен је преглед сепаратора масти, без уочених недостатака у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 и Тимочке дивизије 11, дана 22.08.2017.год.,
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 и Тимочке дивизије 11, дана 23.08.2017.год.,
 • Причвршћивање кваке на улазним вратима у Тимочке дивизије 9, дана 23.08.2017.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 29.08.2017.год.,
 • Извршена је поправка браве на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 29.08.2017.год.,
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву пожара, систем у функцији, дана 30.08.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву угљен-моноксида, систем у функцији, дана 30.08.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, систем у функцији, дана 30.08.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање дизел аграгата у рад, систем у функцији, дана 30.08.2017.год.
 • Извршено је равњање земље, попуњавање рупе земљом и орезивање ружа у Генерала Љубомира Милића 6, дана 31.08.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места: 3,16,17,22,24, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 31.08.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 04.09.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 04.09.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 04.09.2017.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера у Тимочке дивизије 11, дана 07.09.2017.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонки и 4 стартера у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 07.09.2017.год.
 • Месечни преглед лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.