Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Септембар 2017,

 • Извршена је замена цилиндра на противпожарним вратима (улаз у гаражу) у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.09.2017.год.,
 • Извршена је замена цилиндра на противпожарним вратима (улаз у гаражу) у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.09.2017.год.,
 • По позиву корисника да је лифт у Генерала Љубомирамилића 4 ван функције, лифт затеченна 7ом спрату без напона са УПСа, констатована неисправност батерија на УПС уређају, дана 09.09.2017.год.
 • Извршена испорука и монтажа Аку батерија за УПС уређај, извршена провера УПС и лифт пуштен у рад, дана 11.09.2017.год.
 • Извршена блокада језичка на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 12.09.2017.год.,
 • Причвршћена интерфонска табла и испробан рад интерфона више пута, интерфон у функцији, у Тимочке дивизије 9, дана 13.09.2017.год.
 • Извршено је чишћење сливника, дана 14.09.2017.год.,
 • Извршено је уклањање прашине са цеви и инсталација у гаражном простору, дана 18.09.2017.год.,
 • Извршена је замена 6 бравица на ормарима са калориметрима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 18.09.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места: 26,24,22,9,20,17,18,16, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 18.09.2017.год.,
 • Извршено је уклањање прашине са цеви и инсталација у гаражном простору, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, и Тимочке дивизије 11, дана 18.09.2017.год.,
 • Извршена замена позивног тастера на интерфонској табли за стан 8 у Тимочке дивизије 9, дана 19.09.2017.год.,
 • Поправљена плафонска утичница у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.09.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 21.09.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 21.09.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 21.09.2017.год.,
 • Извршено је чишћење сливника у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 21.09.2017.год.,
 • Посипање земље на зеленој површини испред улаза у Генерала Љубомира Милића 6, дана 22.09.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 15 у Генерала Љубомира Милића 2, дана 23.09.2017.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 5 неонки и 5 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 28.09.2017.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 28.09.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву пожара, дана 28.09.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед система за дојаву угљен-моноксида, дана 28.09.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 28.09.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 28.09.2017.год.
 • Месечни прегледи лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина  испред улаза и тротоара.