Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Октобар 2017. године

 • Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима,
 • Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима,
 • Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора,
 • Редовна месечна провера исправности противпожарне централе,
 • Редовна месечна провера исправности ЦО централа,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инстаалције,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Подмазивање гаражних врата
 • Дезинсекција и дератизација,
 • Провера шахти,
 • Преглед, чишћење и одгушење хоризонталних и вертикалних олука,
 • Преглед оштећења на цевоводима у ходницима и заједничким просторијама,
 • Преглед оштећења на оградама и рукохватима испред зграде,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Окопавање садница на зеленим површинама, уклањање корова и посипање ђубрива,
 • Редован шестомесечни преглед противпожарних апарата,
 • Редовно шестомесечно мерење притиска у хидрант систему,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара