Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Октобар 2017,

 • Извршено је окопавање и посипање вештачког ђубрива ок осадница, дана 03.10.2017.год.,
 • Подигнут осигурач за степенишну расвету у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 09.10.2017.год.,
 • Извршено је лепљење и фуговање сокле на петом спрату и лепљење и фуговање подне плочице испред улазних врата у Генерала Љубомира Милића 4, дана 17.10.2017.год.,
 • Избављена је заглављена особа из кабине лифта у Генерала Љубомира Милића 6, лифт пуштен у рад, дана 14.10.2017.год.
 • Постављање мрежице и лепка на оштећени део бетонског зида испред улаза у Генерала Љубомира Милића 6, дана 14.10.2017.год.,
 • На захтев станара извршено је поновно лепљење и фуговање сокле на петом спрату и лепљење и фуговање подне плочице испред улазних врата у ГенералаЉубомираМилића 4, дана 17.10.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 8, у Тимочке дивизије 11, дана 19.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед хоризонталних и вертикалних олука, без уочених недостатака у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 19.10.2017.год.,
 • Извршен преглед шахти, без уочених оштећења, дана 19.10.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 9,17,21,25, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 19.10.2017.год.,
 • Извршена је дезинсекција и дератизација, отров је постављен у подрумским оставама, Тимочке дивизије 9, дана 21.10.2017.год.,
 • Извршен редован шестомесечни преглед противпожарних апарата, дана 23.10.2017.год.
 • Извршен редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрантима, дана 23.10.2017.год.
 • Раскачен кабал на ТВ ормару за стан 8 од стране трећег лица, исти враћен и повезан, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршено је окопавање око садница и посипање вештачког ђубрива, дана 23.10.2017.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед цевовода у ходницима и заједничким просторијама, без уочених недостатака, дана 23.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед ограда и рукохвата испред улаза, уочена рђа потребно фарбање у Тимочке дивизије 9 и 11 и у Генерала Љубомира Милића 2, дана 12.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед ограда и рукохвата испред улаза, без уочених недостатака у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 12.10.2017.год.,
 • Извршена провера система видео надзора и констатовано да на оба ДВР-а не раде хард дискови, тачније не чувају се снимци на камери у ГенералаЉубомираМилића 2 и 4, дана 24.10.2017.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 2 неонке и 2 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 24.10.2017.год.,
 • Извршена је дезинсекција и дератизација, отров је постављен у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 25.10.2017.год.,
 • Враћен кабл видео надзора на модулатор, који еј био раскачен од стране трећег лица, дана 26.10.2017.год.,
 • Причвршћивање аутомата улазних врата и штеловање истих у Генерала Љубомира Милића 2, дана 26.10.2017.год.,
 • Извршена је дезинсекција и дератизација, отров је постављен у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 27.10.2017.год.,
 • Извршено орезивање саднице (жбуна) иза зграде, дана 28.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед хоризонталних и вертикалних олука, без уочених недостатака у Генерала Љубомира Милића 2,4 и 6, дана 28.11.2017.год.,
 • Подигнут осигурач за степенишну расвету у ормару опште потрошње, дана 28.10.2017.год.,
 • Извршен је преглед сепаратора масти, без уочених недостатака у Тимочке дивизије 11 и у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 28.10.2017.год.,
 • Причвршћивање плафоњере на првом спрату у Генерала Љубомира Милића 6, дана 31.10.2017.год.,
 • Подмазивање гаражних врата у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 02.11.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО централе у Тимочке дивизије 11, грешка на централи „Недостаје елемент на петљи“, централа у функцији, дана 30.11.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО централе у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, централа у функцији, дана 30.11.2017.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ПП централе, дана 30.11.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштањеурад дизел агрегата, дана 30.11.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 30.11.2017.год.
 • Извршена дезинсекција и дератизација у једној подрумској остави у Генерала Љубомира Милића 6, дана 31.10.2017.год.,
 • Месечни сервис илифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.