Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Новембар 2017. године

 • Уклањање осушених садница и садња нових,
 • Брисање гаражних врата,
 • Редовна провера и чишћење припадајућих сливника,
 • Редовно пражењење паник лампи,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојава пожара,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида,
 • Редован шестомесечни преглед противпаничног осветљења,
 • Редован шестомесечни преглед спринклер система,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара