Скочи на садржај

Skupština stanara – poziv na sastanak

OPŠTI POZIV NA SASTANAK VLASNIKA POSEBNIH DELOVA/STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I GARAŽNIH MESTA

SASTANAK ĆE SE ODRŽATI U PETAK 15.12.2017.GOD. U GARAŽI GENERALA LjUBOMIRA MILIĆA 2, SA POČETKOM U 19.00 ČASOVA.

DNEVNI RED:

1. NAČIN ORGANIZOVANjA STAMBENE ZAJEDNICE I IZBORA ORGANA UPRAVLjANjA
2. RAZNO

Napomena:

Radi utvrđivanja prisutnosti i legitimiteta za donošenje odluka na Skupštini potrebno je da sa sobom imate ličnu kartu čiji broj ćete upisati u spiskove na sastanku.

Ukoliko ste sprečeni da prisustvujete skupštini, a želite da date svoj glas, u skladu sa novim zakonom možete to uraditi putem email-a na adresu predsednistvo@skupstinastanara.in.rs, molim Vas da tada pošaljete broj lične karte, adresu i broj stana, kao i Vaše odgovore na dole navedena pitanja

Za sastanak je potrebno razmisliti i pripremiti odgovore na pitanja:

1. Da li ste za organizovanje stambene zajednice:
A) po ulazima pojedinačno ili
B) na nivou zgrade u celini?

2. Da li ste za organizovanje stambene zajednice angažovanjem profesionalnog upravnika:
a) Moj Upravnik
b) Tatjana Strugar – CD Gile

3. Da li ste lično zainteresovani za obavljanje poslova upravnika uz naknadu i kolika bi ta naknada po Vama trebala da bude?

 

Detalji: 

Verujem da ste već čuli, gledali ili čitali da se rok za registraciju stambenih zajednica bliži, a sa njim i način (organ) upravljanja stambenim zajednicama. Svi već znamo da ako se mi sami ne odlučimo, opština će to uraditi u naše ime, po slobodnom izboru i dodeliti upravnika po svojoj volji (bez jasno definisane nadoknade). Bolje da barem pokušamo da se sami organizujemo.

Prvo moramo da se dogovorimo kako organizovati zajednicu, na nivou ulaza ili zgrade. Oba pristupa imaju svoj prednosti i mane, ali suštinski problem jesu sistemi-veze koji funkcionišu za celu zgradu (krov, fasada, hidro i termo izolacija, gromobrani, pp centrala, sprinkler, agregat, CO2 centrala, toplotne podstanice, itd), dok samo mali broj uređaja je na nivou ulaza (lift, stepeništna rasveta). Ukoliko bi se skupština organizovala na nivou ulaza, morali bi definisati međusobne ugovore gde problem može nastati ukoliko svaki ulaz hoće drugu firmu…Tu su i troškovi za svaku skupštinu (svaka mora imati račun, vođenje knjiga, itd). Najveća mana skupštine na nivou cele zgrade je angažovanje predsednika (što pripisujem sebi kao krivicu, zbog privatnih obaveza i nemogućnosti većeg angažovanja) a što je itekako rešivo sa profesionalnim upravnikom, ili komšijom koji želi biti upravnik a ima mogućnosti da više investira svoje vreme. Skupštine koje su da sada bile formirane na nivou ulaza sada prelaze na nivo zgrade. Na svima je da se razmisli dobro i iznese mišljenje.

Dolazimo do drugog dela, organa upravljanja. Smatram da sam odgovorno radio svoj posao, ali nedovoljno, isključivo iz privatnih razloga. Budući da posao traži sve više vremena, i da ću od sledeće godine vrlo verovatno imati daleko učestalija putovanja (a možda i premeštaj u drugu zemlju na određeno vreme), osećam odgovornost da se povučem sa trenutne pozicije i prepustim ulogu nekome ko će zaista moći (ili morati) da se više posveti zgradi ili ulazu. Savetujem, ukoliko postoji osoba voljna da preuzme ulogu upravnika, bude sigurna da može posvetiti minimum 2 sata dnevno  da može da organizuje jednom mesečno skupštine… To je odgovorna stvar, pogotovo u svetlu novog zakona i ja toplo preporučujem da se razmisli o profesionalnom upravniku od starta. Obe opcije (Tatjana Strugar ili Moj Upravnik) su po 200 dinara mesečno i to je trenutno najniža cena. Želim naglasiti da niti jedan profesionalni upravnik nema pravu referencu, jer su svi tek sada krenuli da rade. Pokušavati naći najboljeg u ovom trenutku na osnovu referenci je lov u mutnom. Moja preporuka jeste odlučiti se za jednog, potpisati ugovor na neodređeno ali sa otkaznim rokom od 2 meseca i biti u mogućnosti u bilo kom trenutku raskinuti ukoliko nismo zadovoljni saradnjom. U nastavku su obe ponude. Želim naglasiti da su obe firme zastupljene u naselju u više zgrada, ali je sve to novo i nema nekih konkretnih komentara.

Sa poštovanjem
Vladimir Vićovac

 

 

Ponuda Tatjana Strugar (email)

Poštovani,

U skladu sa čl.51 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br. 104/2016) firma „CD GILE UPRAVNIK“ je kao organizator profesionalnog upravljanja angažovala licenciranog profesionalnog upravnika Tatjana Strugar za poslove upravljanja stambenom zajednicom.

U okviru ove ponude nalaze se svi organizacioni poslovi koje vodi profesionalni upravnik, kao zastupnik stambene zajednice predviđeni Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Profesionalni upravnik vodi redovnu komunikaciju sa stambenom zajednicom (sastanci, viber grupa, mail), predlaže i organizuje i sve druge poslove koji su od zajedničkog interesa za članove stambene zajednice a u okviru zakona.

Svaka stambena zajednica kroz ovu ponudu dobija besplatno organizovanu obuku o merama propisanim zakonom kojim se uredjuje oblast zaštite od požara kao i o minimalnim merama koje se odnose na evakuaciju u slučaju vanrednih situacija (izrada evakuacionog plana).

Svaki ugovor koji organizator upravljanja sklopi sa stambenom zajednicom obavezno uključuje i registraciju istog u jedinici lokalne samouprave kao i u Privrednoj komori Srbije, sa svim uključenim administrativnim taksama.

Cena za profesionalno upravljanje po svakom posebnom delu je 200 rsd/mesec.

Tatjana Strugar
Profesionalni upravnik

 

Ponuda Moj upravnik (email + detaljna ponuda)

Poštovani Vladimire,

Kao prvo, hvala Vam na interesovanju za usluge našeg preduzeća.

Na osnovu informacija koje ste nam dostavili pretpostavljam da je u pitanju zgrada u Timočke divizije 9 i 11. Odlično poznajem naselje Stepa kako iz poslovnih tako i iz privatnih razloga.

U naselju već vršimo funkciju profesionalnog upravnika u dve stambene zajednice.

U piтanju su Generala Štefanika 16 i Druge srpske armije 39.

Trenutno radimo na prikupljanju potpisa u Generala Štefanika 14.

Zahteve za ponudu smo dobili i od stambenih zajednica u Generala Štefanika 8, 10 i 12 kao i Generala Štefanika 20. Verujem da ćemo i sa njima sklopiti ugovor.

Naša jedinstvena cena ua uslugu upravljanja u Stepi iznosi 200 dinara po stanu mesečno.

Naravno, pružamo i uslugu održavanja kompletnog objekta  zajedno sa našim partnerima. U pitanju su Kone liftovi, Balkan lift, Pan lift, Tehnobeograd, Vojna ustanova Beograd 2.

Konkretnu ponudu za održavanje ćete dobiti u toku današnjeg dana nakon uvida u objekat.

Za sva dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Dejan Turkalj

direktor

Ponuda Moj Upravnik