Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Новембар 2017

 • Проверен систем видео надзора, констатовано да је модулатор у квару, исти је потребно поправити или заменити, дана 01.11.2017.год.,
 • Скидање врата, причвршћивање доње лајсне, замена аутомата и штеловање улазних врата у Генерала Љубомира Милића 2, дана 01.11.2017.год.,
 • Блокирање језичка на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.11.2017.год.,
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, дана 02.11.2017.год.,
 • Постављање електронске браве (контроле приступа) на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 6, дана 03.11.2017.год.,
 • Извршена замена контактора у ормару опште потрошње и замењен сензор покрета, светло враћено у аутоматски режим рада, у гаражном простору Тимочке дивизије 11, дана 06.11.2017.год.,
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 07.11.2017.год.,
 • Риљање земље испред улаза у Генерала Љубомира Милића 6, дана 07.11.2017.,
 • Извршен редован шестомесечни преглед система за дојаву пожара, дана 08.11.2017.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед противпаничног система, дана 08.11.2017.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида, дана 08.11.2017.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед спринклер инсталације, дана 08.11.2017.год.
 • Поправљен интерфон, исти испробан и ради правилно у Генерала Љубомира Милића 2, дана 10.11.2017.год.,
 • Извршено је орезивање руже иза зграде и садња ловор вишње 60 ком, о трошку фирме “ЦД Гиле”, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 10.11.2017.год.,
 • Подигнут осигурач за степенишну расвету у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 11.11.2017.год.,
 • Извршено је уклањање сувих садница и садња нових туја смарагд 1 ком и бреза 1 ком, о трошку фирме “ЦД Гиле”, у Тимочке дивизије 11, дана 11.11.2017.год.,
 • Извршено је ресетовање дисплеја на првом и другом спрату, не показују правилну позицију лифта потребна замена, у Тимочке дивизије 11, дана 14.11.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 14,16,17,21,24,25, дана 15.11.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 8,14, у Тимочке дивизије 11, дана 15.11.2017.год.,
 • Извршено редовно пражњење паник лампи
  – Укључено напајање паник лампи, дана 17.11.2017.год.,
  – Искључено напајање паник лампи, дана 18.11.2017.год.,
 • Поправљена врата на ормару за грејање на другом спрату у Тимочке дивизије 11, дана 18.11.2017.год.,
 • Извршено је орезивање ловор вишње испред улаза у Генерала Љубомира Милића 4, дана 18.11.2017.год.,
 • Након пријаве корисника да интерфон није у функцији, извршено је штеловање интерфон браве, исти је у функцији и ради правилно, дана 20.11.2017.год.,
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 25.11.2017.год.,
 • Извршено је чишћење сливника, дана 28.11.2017.год.,
 • На ЦО централи се јавља грешка да недостаје детектор на гаражном месту 6 и 7 у Тимочке дивизије 11, аларм је утишан, дана 29.11.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 30.11.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 30.11.2017.год.,
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 30.11.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 30.11.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 30.11.2017.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 30.11.2017.год
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 6 неонки и 6 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 05.12.2017.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонки и 4 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 05.12.2017.год.
 • Месечни сервис свих лифтова,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно.
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара