Izveštaj sa skupštine stanara lamele 1 (Timočke divizije br. 11)

Sastanak je organizovan 19og Maja sa početkom u 19:30, sa svrhom upoznavanja stanara sa novonastalim promenama u organizaciji skupštine, održavanju zgrade kao i prikupljanju svih kritika, reklamacija i primedbi do sada primećenih u tom ulazu. Plan je imati isti pristup za sve lamele u narednom periodu

Sve primedbe su evidentirane u bazi kojoj će uskoro imati pristup svi stanari, dok je izveštaj elektronski komuniciran stanarima lamele.

Predsednik skupštine
Vladimir Vićovac