Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Oktobar 2015.

 • Popravljena interfonska slušalica u stanu broj 26 u Generala Ljubomira Milića 4, dana 02.10.2015.god.
 • Pregled rada dizel agregata, agregat u funkciji, dana 02.10.2015.god.
 • Pregled rada PP i CO centrale, reset predalarma, dana 02.10.2015.god.
 • Košenje zelenih površina ispred i iza zgrade, dana 05.10.2015.god.
 • Priprema za krečenje ulaza u Timočke divizije 11(štukovanje, šmirglanje), dana 06.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 11 ( okrečen i očišćen 6-i i 7-i sprat), dana 06.10.2015.god.
 • Priprema za krečenje ulaza u Timočke divizije 9 (štukovanje, šmirglanje), dana 06.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 9 ( okrečen i očišćen 6-i i 7-i sprat ), dana 06.10.2015.god.
 • Nakon što je pregoreo kontaktor za stepenišnu rasvetu ( Hyndai HIMC9), zamenjen je novim (Rade Končar CM1-10)
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 11 ( okrečen i očišćen 5-i, 4-i, 3-i i 2-i sprat), dana 07.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 9 ( okrečen i očišćen 5-i, 4-i, 3-i sprat), dana 07.10.2015.god.
 • Čišćenje i pranje svetlarnika sa unutrašnje strane, dana 07.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 11 ( okrečen i očišćen 1-i i -1 sprat), dana 08.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 9 ( okrečen i očišćen 2-i i 1-i sprat), dana 08.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 9 ( okrečen i očišćen PR i -1 sprat), dana 09.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Generala Ljubomira Milića 4 (gletovanje, zaštita, krečenje i čišćenje 6-i i 5-i sprata – ispunjavanje rupa knaufom od 5-og sprata do prizemlja), dana 10.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Timočke divizije 11 ( okrečeno i očišćeno PR), dana 09.10.2015.god.
 • Ispitivanje kablova motora ventilatora za odimljavanje, dana 09.10.2015.god.
 • Popravka interfona za stan broj 7, uklonjena mikrofonija i smanjeno brujanje, dana 09.10.2015.god.
 • Čišćenje trotoara i parking mesta ispred Timočke divizije 9 i 11, dana 09.10.2015.god.
 • Očišćenje behaton staze oko zgrade i uklonjeno smeće, dana 09.10.2015.god.
 • Saniranje pukotina na fasadi u Generala Ljubomira Milića 4, dana 09.10.2015.god.
 • Servisiranje protivpožarnih aparata u Generala Ljubomira Milića 2,4 i 6, dana 09.10.2015.god.Merenje pritiska i količine protoka vode u hidrantima u Generala Ljubomira Milića 2,4, i 6, dana 09.10.2015.god.
 • Pregled i servis protivpanične rasvete u Generala Ljubomira Milića 2,4, i 6, dana 09.10.2015.god.
 • Pregled i servis stabilnog sistema za dojavu požara, dana 09.10.2015.god.
 • Pregled i servis sistema za dojavu ugljenmonoksida u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 09.10.2015.god.
 • Vizuelni pregled i merenje instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja, dana 09.10.2015.god.
 • Servisiranje protivpožarnih aparata u Timočke tivizije 9 i 11, dana 14.10.2015.god.
 • Merenje pritiska i količine protoka vode u hidrantima u Timočke tivizije 9 i 11, dana 14.10.2015.god
 • Pregled i servis protivpanične rasvete u Timočke tivizije 9 i 11, dana 14.10.2015.god
 • Pregled i servis sistema za dojavu ugljenmonoksida u Timočke tivizije 9 i 11, dana 14.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Generala Ljubomira Milića 4 (gletovanje, zaštita, krečenje i čišćenje 5-i – 3-i sprata ), dana 12.10.2015.god.
 • Krečenje ulaza u Generala Ljubomira Milića 4 (gletovanje, zaštita, krečenje i čišćenje 2-i i 1-i sprat ), dana 13.10.2015.god.
 • Mašinsko pranje poda u prizemlju ulaza Timočke divizije 11, dana 13.10.2015.god.
 • Čišćenje slivnika, dana 13.10.2015.god.
 • Čišćenje stepeništa ispred i ulaza Timočke divizije 9 i 11, dana 15.10.2015.
 • Krečenje ulaza u Generala Ljubomira Milića 4 (gletovanje, zaštita, krečenje i čišćenje PR i –1 sprat), dana 14.10.2015.god.
 • Čišćenje behaton staze iza zgrade i uklanjanje smeća sa zelenih površina, dana 17.10.2015.god.
 • Ugašni su predalarmi na CO centrali i centrala vraćena u stanje pune funkcionalnosti, dana 19.10.2015.god.
 • Okopavanje zemlje oko sadnica, dana 20.10.2015. god.
 •  Pričvršćivanje sadnica, dana 21.10.2015. god.
 • Zamenjene 3 neonke i 2 startera u garažnom prostoru, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 23.10.2015.god.
 • Ugašene panik lampe radi pražnjenja, dana 23.10.2015.god.
 • U garažnom prostoru Generala Ljubomira Milića 2 i 4 zamenjena su tri startera i tri neonke, dana 23.10.2015.god.
 • Skraćeno crevo na slavini u garažnom prostoru Generala Ljubomira Milića 2 i 4 , dana 23.10.2015.god.
 • Uklanjanje suvog lišća i smeća ispred ulaza Timočke divizije 11, dana 29.10.2015.god.
 • Popravka kvake na ulaznim vratima u Generala Ljubomira Milića 2, dana 29.10.2015.god.
 • Čišćenje garažnog prostora ( metlanje, uklanjanje paučine i prašine, mašinsko pranje poda), započeto dana 29.10.2015.god.
 • Uklanjanje suvog lišća ispred zgrade Timočke divizije 9 i 11 usisivačem za suvo lišće, dana 30.10.2015.god.
 • Mesečni servis lifta,
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično,
 • Svakodnevno pražnjenje đubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljeno