Plan tehničkog održavanja za mesec Septembar 2017. godine

 • Redovna mesečna provera osvetljenja u garažnim prostorima,
 • Redovna mesečna provera osvetljenja u garažnim prostorima,
 • Redovno mesečno čišćenje i mašinsko pranje garažnih prostora,
 • Redovna mesečna provera ispravnosti protivpožarne centrale,
 • Redovna mesečna provera ispravnosti CO centrala,
 • Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 • Redovna mesečna provera parametra sprinkler instaalcije,
 • Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
 • Provera i čišćenje pripadajućih slivnika,
 • Uklanjanje korova sa behaton staza i stepenica,
 • Brisanje prašine sa cevi i instalacija u garažnim prostorima,
 • Mesečni servis lifta,
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično,
 • Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično
 • Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.