Скочи на садржај

Уговор о испоруци топлотне енергије са БеоЕлектранама

Након вишемесечних разговора (благо речено) уговор са БеоЕлектранама је најзад потписан, као предуслов за реализацију уговора са Техномером око очитавања калориметара и реализације наплате грејања по утрошку.

Тај уговор претходи одлуци скупштине која је одржана још у јуну месецу…
Уговор можете пронаћи овде

Као што можете и прочитати, то је општи уговор који је требао бити регулисан још пре самих усељења у зграде (од стране Грађевинске дирекције Србије и Беоелектрана) али је запало сада нама да се ми бавимо тиме.
Све у свему, овим затварамо причу и за будуће уговоре са било којим другим фирмама за очитавање потрошње.

Можда нисте приметили, али новембарски, а врло вероватно и децембарски рачун, биће распоређен по м2 (укупна потрошња на нивоу зграде измерена у топлотним подстаницама дељена по квадратури сваког стана).
Биће урађена рекалкулација (књижна одобрења) од стране Техномера на основу разлике наплаћеног стања и реално утрошеног најкасније са јануарским рачуном (Техномер шаље нама, ми проверавамо и прослеђујемо Инфостану, који врши корекције) те сви они који нису користили грејање у октобру и новембру имаће умањења рачуна.