Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Децембар 2017

 • Извршено је уклањање снега испред улаза, са степеништа и тротоара, дана 03.12.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 08.12.2017.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 08.12.2017.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 08.12.2017.год.,
 • Извршено је посипање натријум-хлорида на тротоару у вечерњим часовима, дана 10.12.2017.год.,
 • Извршен преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 11.12.2017.год.
 • Прелепљена је штампана плоча на позивној табли интерфона у Тимочке дивизије 9, иста ради правилно, дана 12.12.2017.год.,
 • Извршена санација канализационе цеви у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2, дана 13.12.2017.год.,
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 14.12.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број: 8,9,21,22,24, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 15.12.2017.год.,
 • Извршено је брисање плафоњерки у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 16.12.2017.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, дана 15.12.2017.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора у Тимочке диивзије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број 1, 4, 5, 6, 9, 13, 14, дана 16.12.2017.год.
 • Извршена садња мини руже испред улаза Генерала Љубомира Милића 4 у ђубријери о трошку фирме “ЦД Гиле”, дана 16.12.2017.год.,
 • Подигнут осигурач у главном ормару за стан 26 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 17.12.2017.год. у 23:48 часова.
 • Извршена поправка дугмића на позивној табли интерфона за стан 30 у Генерала Љубомира Милића 4, дана 18.12.2017.год.,
 • Извршен преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, дана 18.12.2017.год.,
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.12.2017.год.,
 • Подизање улазних врата и штеловање аутомата у Тимочке дивизије 9, дана 23.12.2017.год.,
 • Након пријаве да је дошло до застоја у раду лифта Тимочке дивизије 9, извршено штеловање и чишћење фото завесе на вратима лифта, лифт у функцији, дана 25.12.2017.год.
 • Подигнут осигурач у главом разводном ормару за стан 28 у Генерала Љубомира Милића 4, дана 25.12.2017.год.,
 • Задихтовано 5м лима на крову зграде Генерала Љубомира Милића 4, замењена вентилациона глава, због прокишњавања у стан број 31, дана 26.12.2018. год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 28.12.2017.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 28.12.2017.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 28.12.2017.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, дана 02.01.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 6 неонки и 6 стартера, дана 02.01.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.