Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за стамбене послове ГО Вождовац, донело је Решење о упису наше стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница. Решење можете пронаћи овде.

З  А  П  И  С  Н  И  К Шеста седница  скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 20.09.2022 године, са почетком у 19:00 часова. Седницу сазвао и водио је управник …

Записник са шесте седнице Скупштине стамбене заједнице Настави са читањем »