Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јануар 2018

 • Извршено кодирање тага за управника зграде за улазе за које имамо шифру, нарезани су кључеви за улазна врата Генерала Љубомира Милића 2 и за противпожарна врата улаза Генерала Љубомира Милића 2, дана 05.01.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 27 у Генерала Љубомира Милића 4, дана 10.01.2018.год.,
 • Извршено је чишћење сливника, дана 11.01.2018.год.
 • Поправљена брава на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 6, дана 13.01.2018.год.
 • Извршено је посипање чврстог натријум хлорида на бехатон стазама, степеништу и тротоару ради уклањања снега и леда, дана 15.01.2018.год.,
 • Извршено је посипање чврстог натријум хлорида на бехатон стазама, степеништу и тротоару ради уклањања снега и леда, дана 16.01.2018.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број:8,23,24,21,17,18,14, дана 16.01.2018.год.,
 • Извршена замена контактора за степенишну расвету у Тимочке дивизије 11, дана 16.01.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број:1,11,7, дана 18.01.2018.год.,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 20.01.2018.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 20.01.2018.год.,
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 20.01.2018.год.,
 • Извршена замена 2 бравице на поштанским сандучићима скупштине станара у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.01.2018. год.
 • Извршена замена цилиндра на вратима просторије дизел агрегата, дана 23.01.2018. год
 • Извршено је фризирање и сејање траве испред улаза у Тимочке дивизије 11, дана 24.01.2018. год.
 • Намештена квака на улазним вратима у Тимочке диивзије 11, дана 24.01.2018.год.
 • Извршена замена бравице на ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 25.01.2018.год.
 • Скинут поломљени и постављен нови катанац на вратима на излазу за кров у Генерала Љубомира Милића 4, дана 25.01.2018.год.
 • Након позива да је дошло до застоја у раду гаражних врата у Тимочке дивизије 11, очишћена је клизна шина мотора и ресетован мотор, врата у функцији, дана 25.01.2018.год.
 • Проверена је исправност интерфона у стану број 2 и констатовано је да систем ради правилно, а због лошег квалитета слушалица у стану повремено не функционише, потребно заменити слушалицу, дана 29.01.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, без уочених недостатака, дана 30.01.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору у улици Генерала Љубомира Милића 2 и 4, извршена замена 10 неонки и 10 стартера, дана 30.01.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, ЦО централа у Тимочке дивизије 11 искључена, недостаје детектор, дана 30.01.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 30.01.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 30.01.2018.год.
 • Подизање и штеловање аутомата на улазним вратима у Тимочке Дивизије 11, дана 30.01.2018. год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.