Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Фебруар 2018. године

 • Провера припадајућих шахти,
 • Пражњење паник лампи,
 • Подмазивање гаражних врата,
 • Преглед сепаратора масти
 • Годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.