Скочи на садржај

Достава података власника станова

Формулар који сте добили или преузели са сајта овде је сачињен на основу Закона о становању и одржавању зграда и мишљења Повереника за информације од јавног значаја (Мишљење Повереника можете преузети овде),  те је власник стана у обавези да достави управнику своје податке, податке о стану, наведене у формулару, податке о закупцу стана или податке правног лица које је закупило стан као пословни простор.

Уколико имате склопљен Уговор са закупцем Вашег стана, пословног простора доставите копију Уговора о закупу управнику зграде у року од 30 дана од дана склапања уговора уколико закупац сноси трошкове одржавања зграде. – члан 41. и члан 50. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда.

Попуњен формулар убаците у ПТТ сандуче стамбене заједнице који се налази у свим улазима.
Уколико се формулар доставља електронски, није потребан потпис особе која је попунила формулар.

За све додатне информације можете послати емаил управнику зграде на predsednistvo@skupstinastanara.in.rs

УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Здравковић