Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2018

 • Извршена замена забраве прилазних врата лифта у приземљу Генерала Љубомира Милића 6 о трошку фирме ЦД Гиле д.о.о. ( 127,20ЕУР ), лифт у функцији, дана 06.02.2018.год.
 • Извршен преглед хоризонталних и вертикалних олука, без уочених недостатака, дана 07.02.2018.год.
 • Преглед противпожарних доњих врата у Генерала Љубомира Милића 2, извршено враћање иглице на аутомату, врата у функцији, дана 10.02.2018.год.
 • Подигнут осигурач у ормару опште потрошње за део расвете у Генерала Љубомира Милића 4, дана 10.02.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 7 у Тимочке дивизије 11, дана 11.02.2018.год.
 • Извршена поправка браве на противпожарним вратима гаражним, дана 12.02.2018. год.
 • Извршено је пражњење паник лампи:
  – Искључено напајање паник лампи, дана 12.02.2018.год.
  – Укључено напајање паник лампи, дана 13.02.2018.год.
 • Обављено уклањање снега испред улаза у зграде, дана 14.02.2018. год,
 • Након пријаве корисника да је лифт затечен ван функције, извршен ресет лифта и пуштање у рад, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 14.02.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 14.02.2018.год.,
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број:17,13,14,15,16,8,21,23,24,5,3, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.02.2018.год.,
 • Извршен је преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, дана 16.02.2018.год.,
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Тимочке дивизије 11, дана 16.02.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, заузета гаражна места број:14,13,1,4,8, у Тимочке дивизије 11, дана 16.02.2018.год.,
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 16.02.2018.год
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 17.02.2018.год.,
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 17.02.2018.год.,
 • Провера осветљења у гаражном простору, без уочених недостатака у Тимочке дивизије 11, дана 19.02.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 2 неонке и 2 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 19.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 20.02.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 21.02.2018.год.
 • Због буке вентилатора у гаражи ресетована је ЦО централа и све извршне функције у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 22.02.2018.год.,
 • Извршена је редовна годишња контрола исправности лифтова у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 од стране акредитационог сертификованог тела, лифт испуњава услове за безбедан рад у складу са “Правилником о прегледима лифтова у употреби”, дана 23.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза, тротоара и посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,дана 26.02.2018. год.
 • Извршена поправка браве на улазним вратима, у Тимочке дивизије 9, дана 26.02.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 27.02.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 27.02.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 27.02.2018.год.
 • Извршена је редовна годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11 од стране акредитационог сертификованог тела, лифт испуњава услове за безбедан рад у складу са “Правилником о прегледима лифтова у употреби”, дана 27.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза, тротоара и посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,дана 27.02.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза, тротоара и посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,дана 28.02.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.