Скочи на садржај

Записник са седнице Скупштине стамбене заједнице од 21.03.2018.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА

Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Седница скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 21.03.2018 године, са почетком у 19:00 часова.

Седницу је сазвао и водио управник стамбене заједнице Небојша Здравковић .

Седница је сазвана ради: информисања скупштине стамбене заједнице од стране управника о стању након избора као и доношење одлука скупштине стамбене заједнице.

На почетку седнице управник констатује да на седници присуствује довољан број чланова скупштине, односно њих 20 присуствовало, мејлом се изјаснило 44 и потписима ван седнице се изјаснило 25  што је укупно 89 , те да су у складу са чланом 44. став 1.  Закона о становању и одржавању зграда испуњени услови за одржавање седнице и одлучивање. Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред:

  1. Извештај управника о стању за период од избора 25.12.2017 до 23.03.2018 године.
  2. Примедбе на начин очитавања топлотне енергије од стране „Technomera“.
  3. Предлог одлука стамбене заједнице.
  4. Разно.

Након што је усвојен дневни ред, прешло се на расправљање и гласање по тачкама дневног реда.

Записник са седнице можете преузети овде.