Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Март 2018

 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 01.03.2018.год.
 • Штеловање врата од заједничке просторије у Генерала Љубомира Милића 6, дана 01.03.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза, тротоара и посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,дана 01.03.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза, тротоара и посипање калцијум хлорида и натријум хлорида,дана 02.03.2018.год.
 • Извршено је посипање чврстог натријум хлорида испред улаза, по степеништу и тротоару, дана 03.03.2018.год.
 • Извршено је чишћење сливника, дана 06.03.2018.год.,
 • Подигнут осигурач у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 10.03.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Тимочке Дивизије 11, дана 10.03.2018.год.
 • Постављање катанца на кровним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 12.03.2018.год.
 • Причвршћивање рукохвата и подизање ветробранских врата у Генерала Љубомира Милића 4, дана 12.03.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 9 неонки и 9 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.03.2018.год.
 • Причвршћивање рукохвата и штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 15.03.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 8, у Тимочке дивизије 9, дана 15.03.2018.год.
 • Детаљно је прегледан систем и отклоњен је квар.На контактору је (превентивно) пребачена жица са једног на други контакт и подигнут је осигурач у ормару опште потрошње, степенишна расвета ради правилно, у Тимочке дивизије 11, дана 15.03.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, дана 16.03.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 21,8,17,15,16,24,2, дана 16.03.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника у гаражи у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, , дана 20.03.2018.год.
 • Извршен преглед зидова због појаве влаге у гаражном простору, констатовано да је лоше одрађена изолација зидова на згради, у Тимочке дивизије 11, дана 20.03.2018.год.
 • Штеловање браве улазних врата у Генерала Љубомира Милића 2, дана 20.03.2018.год.
 • Затегнут вентил водоводне вертикале и вентил на хидранту у гаражи у Тимочке Дивизије 11, дана 20.03.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 21.03.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 23.03.2018.год.
 • Извршено уклањање снега испред улаза и тротоара, дана 24.03.2018.год.
 • Замена аутомата на ветробранским вратима, у Генерала Љубомира Милића 2 и 6, дана 23.03.2018.год.
 • Подигнута врата и наштелован аутомат на улазним вратима, у Тимочке дивизије 11, дана 24.03.2018.год.
 • Извршена дезинсекција и дератизација у подрумским просторијама, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 25.03.2018.год.
 • Извршена дезинсекција и дератизација у гаражном простору, у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.03.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 29.03.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 29.03.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 29.03.2018.год.
 • Извршен је преглед цевовода у ходницима и заједничким просторијама, без уочених недостатака, дана 29.03.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 03.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 03.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 29.03.2018.год.
 • Извршено окопавање и ђубрење садница на паркинг местима и на зеленим површинама, дана 30.03.2018.год.
 • Извршена дезинсекција и дератизација у подрумским просторијама у Тимочке дивизије 9, дана 30.03.2018.год.
 • Извршена дезинсекција и дератизација у подрумским просторијама, у Тимочке дивизије 11, дана 30.03.2018.год.
 • Извршено је дотезање кваке на противпожарним вратима на спрату –И (улаз за гаражу), у Генерала Љубомира Милића 4, дана 31.03.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.