Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2018

 • Залепљење 2 зидне плочице на III спрату код лифта, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 03.04.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника, дана 06.04.2018.год.
 • По позиву корисника да је особа заглављена у лифту у Генерала Љубомира Милића 6 на И спрату, особа је избављена и лифт пуштен у рад, дана 11.04.2018.год.
 • Овлашћени сервисер је извршио детаљно испитивање рада лифта у Генерала Љубомира Милића 6 и констатовао потпуну исправност, дана 12.04.2018.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 12.04.2018.год.
 • Извршен је преглед хоризонталних и вертикалних олука, нема потребе за чишћењем, дана 13.04.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, дана 16.04.2018.год.
 • Извршено брисање прашине са водоводних и канализационих цеви на плафону гаражног простора у Тимочке дивизије 11, дана 16.04.2018.год.
 • Извршено ђубрење зелених површина органским ђубривом, дана 16.04.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 24,23,8,22,17,18,15,16,14, дана 16.03.2018.год.
 • Извршена набавка и уградња контроле приступа на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 16.04.2018.год,
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 17.04.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 17.04.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 17.04.2018.год.
 • Извршен је преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, дана 17.04.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 8 неонки и 8 стартера у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 17.04.2018.год.
 • Извршено брисање прашине са водоводних и канализационих цеви на плафону гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 17.04.2018.год.
 • При редовном сервису лифта у Генерала Љубомира Милића 4 констатовано да је потребно извршити замену улошка клизача, понуда предата управнику стамбене заједнице, дана 17.04.2018.год.
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 18.04.2018.год.
 • Извршен редован шестомесечни преглед противпожарних апарата, дана 19.04.2018.год.
 • Извршено редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрнатима, дана 19.04.2018.год.
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 19.04.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 2 неонке и 2 стартера у Тимочке дивизије 11, дана 20.04.2018.год.
 • Чишћење неприступачних делова светларника са спољашње стране у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.04.2018.год.
 • Извршена замена 2 сензора покрета у гаражи у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.04.2018.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 24.04.2018.год.
 • На основу позива корисника да је лифт ван функције на ИИИ спрат, затечена грешка „50“ ( блокада рада врата лифта ), грешка је отклоњена, лифт у функцији, дана 26.04.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 04.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 04.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 27.04.2018.год.
 • Извршено окопавање, ђубрење и заливање садница у Генерала Љубомира Милића 6, дана 30.04.2018.год.
 • Штеловање аутомата и причвршћивање рукохвата на ветробранским вратима у Генерала Љубомира Милића 6, дана 30.04.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Тимочке дивизије 11, дана 02.05.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 03.05.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.