Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Maj 2018. године

 • Годишња контрола лифта од стране сертификованог тела,
 • Провера и чишћење сливника око зграде,
 • Провера и чишћење сливника у гаражном простору,
 • Пражњење паник лампи,
 • Уклањање корова са паркинг места и бехатон плоча око зграде,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву пожара,
 • Редован шестомесечни преглед система за дојаву угљен моноксида,
 • Редован шестомесечни преглед противпаничног осветљења,
 • Редован шестомесечни преглед спринклер система,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.