Скочи на садржај

Седница Скупштине стамбене заједнице 30.05.2018.

Сазивам седницу скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и

Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, која ће се одржати дана 30.05.2018 године , са почетком у 20:00 часова. Место одржавања је испред гаража Генерала Љубомира Милића 3 и 4, гаражна врата биће отворена за улаз власника из Тимочке дивизије 9,11 Генерала Љубомира Милића 6

За седницу скупштине стамбене заједнице предлажем следећи

Дневни ред:
1. Очитавање утрошене топлотне енергије, разматрање замене фирме која   очитава потрошњу
2. Поправке лифта и набавка ПП опреме
3. Разно

За предложене Одлуке по тачки 1 и 2 се може гласати и електронски путем епоштом у случају да нисте у могућности да присуствујете седници скупштине стамбене заједнице као и гласањем ван седнице. Одлуке скупштине добијене електронском поштом као гласање ван седнице су пуноважне.

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у стамбено-пословној згради у улици Тимочке дивизије 9, 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6:

Тачка 1 дневног реда:

  1. Да се донесе ОДЛУКА о раскиду уговора са фирмом Техномер из Београда
  1. Да се донесе ОДЛУКА о потписивању уговора са фирмом Rarex Company DOO, а на основу достављене понуде станарима

Тачка 2 дневног реда:

  1. Да се донесе ОДЛУКА да поправке лифта након утврђених неисправности после редовних сервиса за набавку делова и поправак ПП опреме и набавку распореде равномерно на све станаре улаза у коме је неопходна поправка или набавка. Плаћење да се врши преко рачуна стамбене заједнице обједињеном уплатом коју доставља управник за мање износе одједном а за веће да се расподели на више рата.

УПРАВНИК СЗ
Небојша Здравковић
064/6354999