Скочи на садржај

Седница Скупштине стамбене заједнице 29.06.2018.

Сазивам трећу поновљену седницу скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, која ће се одржати дана 29.06.2018 године, са почетком у 19:30 часова. Место одржавања је испред гаража Генерала Љубомира Милића 3 и 4, гаражна врата биће отворена за улаз власника из Тимочке дивизије 9,11 Генерала Љубомира Милића 6

За седницу скупштине стамбене заједнице предлажем следећи

Дневни ред:

1. Очитавање утрошене топлотне енергије, разматрање замене фирме која  очитава потрошњу

2. Поправке лифта и набавка ПП опреме

3. Разно

За предложена питања ради доношења одлуке по тачки 1 и 2 се може се изјаснити и електронски путем епоштом у случају да нисте у могућности да присуствујете седници скупштине стамбене заједнице као и изјашњавањем ван седнице. Изјаве по питањима за скупштину добијени електронском поштом као изјашњавање ван седнице су пуноважне.

ПИТАЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ О Д Л У К А

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у стамбенопословној згради у улици Тимочке дивизије 9, 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6:

Питања из 1 тачке дневног реда:

  1. Да ли сте за то да донесе ОДЛУКА о раскиду уговора са фирмом Техномер из Београда?

Одговор:   ДА          НЕ             УЗДРЖАН

  1. У случају да сте за раскид уговора за коју сте понуду да се склопи уговор за очитавање утрошка топлотне енергије за наредну грејну сезону?

А). RAREX company d.o.o

Б). МЕТАЛИНГ ПЛУС д.о.о