Скочи на садржај

Записник са треће поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 29.06.2018.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

 З  А  П  И  С  Н  И  К

Седница Треће поновљене скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 29.06.2018 године, са почетком у 19:30 часова.

Седницу је сазвао и њом преседавао Небојша Здравковић управник стамбене заједнице Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6.

На почетку седнице Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно стамбеној згради Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6, има укупно 169 стана, 6 пословних простора (175 посебних делова) и да је због три узастопна не појављивања на седници скупштине стамбене заједнице недоступно 49 власника посебних делова  зграде и то:

Списак недоступних станара се налази у Записнику.

  • У складу са чланом 43. став 4. и 5 Закона о становању и одржавању зграда

Председавајући констатује да од укупно 126 доступних власника посебних делова зграде, на Трећој поновљеној скупштини учествовало 31 власник ( 15 присутно и 16 писмено ) и да НИЈЕ ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад (43 власника смањен кворум поновљена седница,)

Седница завршена у 20:00 часова

Саставни део записника су потписи присутних чланова посебних делова, електронско изјашњавање и гласачки листићи.