Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јун 2018

 • Извршено санирање рупе на зиду код улаза у Тимочке дивизије 11, дана 01.06.2018.год.
 • Извршено постављање 8 ПП ормарића по спратовима, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 04.06.2018.
 • У улазу Генерала Љубомира Милића 4, при редовном месечном прегледу лифта констатовано да је потребна замена улошки клизача лифта. Извршена испорука и монтажа 4 комада улошки клизача за превозну кабину лифта, дана 07.06.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 5 неонки и 5 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 09.06.2018.год.
 • Замењена бравица на ормару са калориметрима на III спрату у Генерала Љубомира Милића 4, кључеви предати управнику стамбене заједнице, дана 12.06.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број:1,24,25,22,21,8,9,20,19,12,16,15, дана 13.06.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника у гаражи, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 16.06.2018.год.
 • У улазу Тимочке дивизије 11, по пријави корисника да врата на II спрату не раде правилно, извршено штеловање забраве на вратима лифта дана 14.6.2018.год., лифт у функцији.
 • Након што је уочено да се врата лифта у Тимочке дивизије 11 споро отварају на II спрату, извршено је штеловање забраве, лифт у функцији, дана 14.06.2018.год.
 • Извршена демонтажа УПС уређаја на лифту у Генерала Љубомира Милића 2 и одвоз у сервис ради поправке истог, дана 19.6.2018.год.
 • Замењене бравице на ормарима опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, кључеви предати управнику стамбене заједнице, дана 14.06.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 14,1,11,10,7, дана 14.06.2018.год.
 • Извршен поновни преглед олука због цурења, констатовано да цури због црева од климе уређаја, у Тимочке дивизије 11, дана 16.06.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонке и 4 стартера, дана 16.06.2018.год.
 • У улазу Генерала Љубомира Милића 6, по пријави корисника да је стао лифт, извршено ресетовање лифта, дана 17.06.2018.год., лифт у функцији.
 • По пријави корисника да лифт лупа у току возње, у улазу Генерала Лубомира Милића 4, констатовано да је лупање присутно још од монтаже лифта, шине лифта су лоше намонтиране. Дана 19.06.2018.год., лифт у функцији.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 20.06.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 20.06.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 20.06.2018.год.
 • Извршен преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 20.06.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 06.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 06.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 21.06.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника у гаражи у Тимочке дивизије 11, дана 22.06.2018.год.
 • Због падавине и велике количине воде дошло је до изливања воде у гаражни простор које је захватило окно лифта. Лифт је искључен и испражњено је окно лифта, у Тимочке дивизије 11, дана 22.06.2018.год.
 • По пријави корисника да је у улазу Генерала Љубомира Милића 6, стао лифт, извршено ресетовање лифта дана 24.06.2018.
 • Подигнут осигурач у ормару опште потршње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 25.06.2018.
 • Чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине и метлање у Тимочке дивизије 11, дана 27.06.2018.год.
 • Извршено избављивање две млађе особе из заглављеног лифта у Тимочке дивизије 11, лифт у функцији, дана 28.06.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 28.06.2018.год.
 • Извршен је преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, дана 03.07.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.