Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јул 2018

 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 03.07.2018.год.
 • Извршено постављање аутомата на ветробранским вратима, дана 05.07.2018.год.
 • Извршена замена сензора покрета у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 09.07.2018.год.
 • Извршена замена неонке испред улаза у Тимочке дивизије 9, дана 16.07.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 10, дана 13.07.2018.год.
 • Извршено постављање катанца на излазу за кров, кључеви предати у стан 27, у Тимочке дивизије 9, дана 16.07.2018.год.
 • Извршена демонтажа старе и монтажа нове торзионе опруге, урадјено подешавање и затезање исте, на вратима гараже Генерала Љубомира Милића 2-4, дана 16.7.2018.год.
 • Извршено силиконирање дела око вентилационог отвора на крову у Тимочке дивизије 9, дана 16.07.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 24,9,22,21,20,17,18,13,14,16, дана 17.07.2018.год.
 • Продужено време трајања осветљења у гаражном простору на 4 минута у Тимочке дивизије 11, дана 18.07.2018.год.
 • Замењен сензор покрета у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 19.07.2018.год.
 • Због цурења воде из канализационе цеви, извршен преглед цеви уочено оштећење и извршена је замена цеви Ф110 у вертикали у гаражном простору, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 18.07.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број:14,1,2,7, дана 19.07.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонке и 4 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.07.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 9 неонки и 9 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 20.07.2018.год.
 • Извршено прање и брисање гаражних врата у Тимочке дивизије 11, дана 19.07.2018.год.
 • Подигнут осигурач у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 23.07.2018.год.
 • Причвршћена неонка у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.07.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 26.07.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 26.07.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 26.07.2018.год.
 • Извршен преглед рукохвата и ограде испред зграде, нема потребе за фарбањем, дана 26.07.2018.год.
 • Извршено је подизање улазних врата и штеловање аутомата, у Тимочке дивизије 11, дана 27.07.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 07.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 07.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 30.07.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.