Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2018

 • Извршено подешавање сензора покрета и замена временског релеја у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 01.08.2018.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 03.08.2018.год.
 • Извршено подизање улазних врата, дана 07.08.2018.год.
 • Извршено пражњење паник лампи,
 • Искључено напајање паник лампи, дана 07.08.2018.год.
 • Укључено напајање паник лампи, дана 08.08.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 1,2,7,12, дана 09.08.2018.год.
 • Извршена поправка кваке на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 6, дана 10.08.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 1,2,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18,21,22,24,25,26, дана 09.08.2018.год.
 • Извршено је наношење лепка и набавка и постављање подних плочица на спрату –I, у Генерала Љубомира Милића 6, започето дана 09.08.2018.год.
 • Извршено је наношење лепка и постављање подних плочица на спрату –I, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 10.08.2018.год.
 • Извршено прање гаражних врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.08.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 13 у Тимочке дивизије 11, дана 15.08.2018.год.
 • Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 15.08.2018.год.
 • Извршено подизање и штеловање улазних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 17.08.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 18.08.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 18.08.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 18.08.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 18.08.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонке и 4 стартера, дана 18.08.2018.год.
 • Извршен преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, у Генерала Љубомира Милића 2,4 и Тимочке дивизије 11, дана 20.08.2018.год.
 • Подизање улазних врата и штеловање аутомата, у Генерала Љубомира Милића 4 и Тимочке дивизије 11, дана 22.08.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника око зграде, дана 23.08.2018.год.
 • Штеловање аутомата и подмазивање електро прихватника, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 23.08.2018.год.
 • Извршено редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 25.08.2018.год.
 • Извршено чишћење дела фасаде исписано кредом машином под притиском, дана 28.08.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 08.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 08.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 28.08.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Генерала Љубомира Милића 2,4 и Тимочке дивизије 11, 29.08.2018.год.
 • Враћена маска цилиндра на улазним вратима, у Тимочке дивизије 9, дана 29.08.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 14, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 30.08.2018.год.
 • Пријављено водомеру да цури вода из цеви после водомера( Генерала Љубомира Милића 2,4,6), дана 31.8.2018.год.
 • Извршено је наношење лепка и постављање подних плочица и цокли на спрату -И, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 31.08.2018.год.
 • Због неисправности цилиндра са спољашње стране, исти је окренут са друге стране (унутрашњи део на спољашњој страни) и ради правилно, у Тимочке дивизије 9, дана 31.08.2018.год.
 • Извршен је преглед хоризонталних и вертикалних олука, нема потребе за чишћењем, у Тимочке дивизије 9 и 11, Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 31.08.2018.год.
 • Извршен је преглед и чишћење хоризонталних и вертикалних олука, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 31.08.2018.год.
 • Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 31.08.2018.год.
 • Извршено редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у Тимочке дивизије 9, дана 31.08.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.