Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Септембар 2018

 • Извршено је фуговање плочица на спрату –I, у Генерала Љубомира Милића 6, завршено дана 01.09.2018.год.
 • Штеловање ПП врата у Генерала Љубомира Милића 2, дана 03.09.2018.год.
 • Извршено постављање новог цилиндра на улазна врата, у Тимочке дивизије 9, дана 07.09.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 1, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 09.09.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места број: 26,25,24,22,21,20,18, дана 11.09.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 14,1,10,5,7, дана 12.09.2018.год.
 • Извршено је кошење зелене површине, грабуљање, сакупљање траве и чишћење,
  – дана 12.09.2018.год.
  – дана 18.09.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 15.09.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 15.09.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 15.09.2018.год.
 • Извршено је уклањање корова са бехатон стазе и бетонских зидова, дана 18.09.2018.год.
 • По пријави корисника да је лифт стао у улазу Генерала Љубомира Милића 4, извршено ресетовање лифта, дана 07.9.2018.год.
 • Наштелован временски релеј, продужено време трајања расвете на 6 мин. у гаражном простору, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 13.09.2018.год.
 • Извршена замена аутомата новим на ветробранским вратима, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 18.09.2018.год.
 • Извршено је дотезање имбуса на прозору између приземља и I спрата, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 20.09.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 4 неонке и 4 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.09.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 9 неонки и 9 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 25.09.2018.год.
 • Извршено је уклањање сувих садница, орезивање, окопавање садница на зеленим површинама и паркинг местима, дана 26.09.2018.год.
 • По пријави корисника да је стао лифт, у улазу Генерала Љубомира Милића 6, склопке напајања разрађене и привремено оспособљене до њихових замена, лифт у функцији, дана 27.9.2018.год.
 • Дотезање вентила на хидранту у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, дана 27.09.2018.год.
 • Извршено испитивање вентилације у подрумским просторијама, поправљена и очишћена решетка на фасади зграде, иста је у функцији, у Тимочке дивизије 9, дана 28.09.2018.год.
 • Причвршћивање рукохвата на ветробранским вратима, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 28.09.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 09.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 09.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 27.09.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.