Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Октобар 2018. године

 • Брисање прашине у гаражном простору са водоводних и канализационих цеви,
 • Преглед сепаратора масти,
 • Преглед оштећења на оградама и рукохватима испред зграде,
 • Преглед и одгушење хоризонталних и вертикалних олука,
 • Подмазивање гаражних врата,
 • Преглед и чишћење сливника,
 • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
 • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
 • Редовно месечно метлање пода, уклањање паучине и замена сијалица у заједничком делу подрумске оставе, у Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6,
 • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
 • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
 • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
 • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
 • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
 • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
 • Редован месечни сервис лифта,
 • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.