Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Октобар 2018

 • Извршена замена бравица на ормарима са калориметрима, у Тимочке дивизије 9 (I,II,V,VI и VII спрат), Генерала Љубомира Милића 6 (V спрат), Генерала Љубомира Милића 4 (I, II, III, V и VII спрат) и Генерала Љубомира Милића 2 (II, VI, V и VII спрат), кључеви предате управнику стамбена заједнице, дана 02.10.2018.год.
 • У улазу Тимочке дивизије 11, у сарадњи са произвођачем извршена замена параметра на фреквентном регулатору лифта. Лифт проверен и пуштен у рад, дана 02.10.2018.год.
 • Штеловање аутомата на улазним вратима, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 03.10.2018.год.
 • Поправка кваке на вратима на улазу у гаражу, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 03.10.2018.год.
 • По пријави корисника да је стао лифт у улазу Генерала Љубомира Милића 6, констатовано да су се склопке напајања заглавиле и да је лифт испао из програма. Склопке напајања разрађене и привремено оспособљене до њихове замене, дана 04.10.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 49, дана 04.10.2018.год.
 • Извршена замена неонки у 2 паник лампе, дана 05.09.2018.год.
 • Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан 27, дана 08.10.2018.год.
 • Извршено санирање дела олука у стану 16, у Тимочке дивизије 11, дана 09.10.2018.год.
 • Извршена замена бравица на ормарима са калориметрима у Тимочке дивизије 9 (приземље и III спрат) и Генерала Љубомира Милића 2 (приземље), кључеви предате управнику стамбене заједнице), дана 10.10.2018.год.
 • У улазу Генерала Љубомира Милића 4, по пријави корисника да лифт не ради, извршено ресетовање лифта, лифт у функцији, дана 10.10.2018.год.
 • У улазу Тимочке дивизије 9, извршено избављање особе из лифта и ресетовање лифта, дана 10.10.2018.год.
 • У улазу Тимочке дивизије 11, извршено избављање корисника из лифта и ресетовање лифта, дана 10.10.2018.год.
 • Извршена замена 7 неонских цеви у паник лампама, у Тимочке дивизије 11, дана 11.10.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Тимочке дивизије 11, заузета гаражна места број: 1,2,4,5,7, дана 11.10.2018.год.
 • Извршено чишћење гаражног простора, брисање прашине, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 11.10.2018.год.
 • Постављене 40 комада лед сијалица у Тимочке дивизије 11, дана 12.10.2018.год.
 • Постављено 28 комада лед сијалица у Тимочке дивизије 9, дана 12.10.2018.год.
 • У улазу Тимочке дивизије 11, по пријави корисника да је лифт опет стао, констатовано да релеји не одрађују правилно и да долази до застоја у лифту. Релеји привремено оспособљени до њихових замена, дана 16.10.2018.год.
 • Извршено чишћење сливника око зграде, дана 16.10.2018.год.
 • Извршено чишћење заједничког дела у заједничком делу подрумске просторије и провера сијалица, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 17.10.2018.год.
 • У улазу Генерала Љубомира Милића 6, по понуди извшена испорука и замена две склопке на лифту, дана 18.10.2018.год.
 • Извршено је чишћење сливника испред гараже, у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.10.2018.год.
 • Извршена дезинсекција у зградама, дана 20.10.2018.год.
 • Постављено 38 комада лед сијалица, у Генерала Љубомира Милића 2, дана 22.10.2018.год.
 • Постављено 38 комада лед сијалица, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 22.10.2018.год.
 • Постављено 26 комада лед сијалица, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 22.10.2018.год.
 • Поправљено дугме на интерфонској табли за стан 17, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 23.10.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 1 неонке и 1 стартера, у Тимочке дивизије 11, дана 26.10.2018.год.
 • Провера осветљења у гаражном простору, извршена замена 5 неонки и 6 стартера, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 26.10.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких канализационих инсталација, без уочених недостатака, дана 29.10.2018.год.
 • Извршен је преглед заједничких водоводних инсталација, без уочених недостатака, дана 29.10.2018.год.
 • Извршен је преглед хидрантских вертикала, без уочених недостатака, дана 29.10.2018.год.
 • Извршен преглед сепаратора масти, нема потребе за пражњењем, дана 29.10.2018.год.
 • Извршен преглед рукохвата и ограде испред зграде, потребно фарбање, дана 29.10.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 29.10.2018.год.
 • Извршено је подмазивање гаражних врата, у Тимочке дивизије 11, дана 30.10.2018.год.
 • Извршен редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе, дана 10.2018.год.
 • Извршено редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, дана 10.2018.год.
 • Извршена редовна месечна провера параметра спринклер инсталације, дана 30.10.2018.год.
 • Извршен преглед хоризонталних и вертикалних олука, без уочених недостатака, дана 01.11.2018.год.
 • Месечни преглед и лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно,
 • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина испред улаза и тротоара.